جستجو

شرح وظایف

 • تهیه و تنظیم برنامه های بازرسی مستمر، دوره ای یا موردی از واحدهای ملی و استانی.
 • بازرسی و سنجش میزان رضایت ارباب رجوع از نحوه عمل و برخورد کارکنان با آنان.
 • برقراری ارتباط با سازمان بازرسی کل کشور و ایفای وظایف مندرج در ماده 12 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، کمیسیون اصول 88 و 90 مجلس شورای اسلامی و واحدهای نظر سنجی دستگاه ها و رسانه های ارتباط جمعی و مطبوعاتی.
 • کشف مفاسد اداری از طریق بازرسی‌های آشکار و پنهان و ارائه گزارشات لازم به مدیران ذیربط و وزیر.
 • تلاش در جهت آموزش و توانمند سازی مستمر بازرسان با همکاری واحد آموزش.
 • ارائه گزارش تحلیلی ادواری از معضلات به همراه راهکارهای عملی حل آنها.
 • دریافت شکایات مکتوب و حضوری از مراجعین.
 • بررسی و تحقیق پیرامون صحت و سقم موضوع شکایات و پیگیری موارد تا حصول نتیجه نهایی به منظور اعلام پاسخ به شاکی.
 • بررسی و پاسخگویی به نهادهای نظارتی و بازرسی، نظیر نهاد ریاست جمهوری و سازمان بازرسی کل کشور در مورد شکایات مراجعین به این ارگان ها.
 • پیگیری و اخذ نظرات و پیشنهادهای واحدهای ذیربط در ارتباط با شکایات واصله جهت رسیدگی و اعلام پاسخ به شاکیان.
 • جمع بندی شکایات بصورت دوره ای و تجزیه و تحلیل علل بروز شکایات و ارائه گزارش به وزیر به منظور رفع مشکلات و کاهش شکایات.
 • نظارت بر رعايت حقوق ارباب رجوع در برخورد کارکنان با آنان.
 • برنامه ريزي به منظور ايجاد و استقرار نظام مديريت عملكرد در وزارتخانه.
 • تعيين شاخص هاي اختصاصي ارزيابي عملكرد واحدهاي مختلف وزارتخانه.
 • برنامه ريزي براي ارزيابي هاي مستمر، دوره ای یا موردی از واحدهای ملی و استانی و سنجش میزان انطباق عملکرد واحدها با اهداف برنامه ها، وظایف و نیز ضوابط و شاخص های مربوط.
 • تهیه گزارشات دوره ای و سالانه برای اطلاع وزیر از عملکرد واحدهای مختلف.
 • ارزيابي عملکرد برنامه ها، طرح ها و فعالیت های وزارتخانه در حوزه هاي مختلف.
 • تهیه و تنظیم برنامه ها و دستورالعمل های ارزیابی عملکرد وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي و سازمان های وابسته و ارائه پیشنهادهای لازم به شورای تحول اداری وزارتخانه.
 • انجام مطالعات و تحقیقات لازم در زمینه برنامه های ارزیابی عملکرد و شاخص های مورد عمل و ارائه پیشنهادهای لازم.
 • پیگیری و اجرای ارزیابی عملکرد وزارتخانه و تهیه گزارش تحلیلی از نتایج ارزیابی و ارائه آن به مراجع ذيربط در مقاطع زمانی تعیین شده.
 • بررسی اطلاعات و مستندات عملکرد و فعالیت واحدهای تابعه و دریافت برگه های تکمیل شده توسط واحدها و تلفیق آنها و ارسال جهت تصویب در مراجع ذیربط.
 • تهیه و تدوین شاخص های سنجش میزان سلامت اداری دستگاه.

چارت سازمانی

تماس با ما

آدرس: تهران، خ مطهری، خ لارستان، نبش کوچه افتخارنیا، ساختمان وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، طبقه اول، گروه های مدیریت عملکرد، بازرسی و پاسخگویی به شکایات
شماره نمابر: 88800650

تماس با دفتر مدیرکل

شماره تماس: 88800057
شماره نمابر: 88800650

تماس با معاون دفتر

شماره تماس: 88800641
شماره نمابر: 88800650

تماس با گروه بازرسی

شماره تماس:88801023
شماره نمابر: 88800650

گروه پاسخگویی به شکایت

شماره تماس: 88800939
شماره نمابر: 88800939

تماس با گروه مدیریت عملکرد

شماره تماس: 88801019
شماره نمابر: 88800650
طرح پس زمینه
اندازه اسکین
اندازه فونت