جستجو

شرح وظایف

  • تمشیت امور و هماهنگی ارتباطات لازم بین ریاست وزارتخانه با واحدهای تابعه و وابسته به طرق مقتضی
  • تهیه و تنظیم برنامه های روزانه، هفتگی و ماهانه و تنظیم دقیق وقت ملاقات ها، دیدارها، مذاکرات، جلسات و سخنرانی های رییس وزارتخانه و پیگیری جهت تحقق به موقع آن
  • اعلام و ابلاغ دستورات ریاست به واحدهای تحت پوشش وزارتخانه و پیگیری امور ارجاعی تا حصول نتیجه نهایی
  • طبقه بندی، کنترل، بازبینی و ارجاع نامه های واصله به عنوان رییس وزارتخانه و خلاصه کردن گزارش ها، صورتجلسات، مقالات و دیگر موارد لازم جهت استحضار ریاست
  • نظارت بر انجام مکاتبات، تحریرات، ترجمه و مراسلات حوزه ریاست و تنظیم برنامه ها و مواردی که نیاز به اطلاع، اظهار نظر و امضاء ریاست وزارتخانه دارد.
  • تنظیم دستور جلسات و صورتجلسات و ابلاغ تصمیمات و مصوبات جلسات به مراجع و واحدهای ذیربط
  • گردآوری منابع و اطلاعات لازم نظیر گزارشات، صورتجلسات و مستندات مورد نیاز ریاست وزارتخانه و ارجاع دستورات ریاست وزارتخانه در زمینه تهیه گزارشات تحقیقی و تخصصی به مراجع و واحدهای ذیربط
  • پیگیری اجرای مصوبات و تصمیمات ابلاغ شده از سوی ریاست وزارتخانه
  • همکاری با وزارتخانه اسناد و کتابخانه ملی ایران در جهت ارزشیابی اسناد و مدارک وزارتخانه و نظارت بر تهیه فهرست و جداول مربوط به اسناد قابل امحاء و ارسال آنها جهت بررسی و تصویب سازمان مذکور
  • نظارت بر بایگانی پرونده ها، استناد به سوابق مربوط به حوزه و به روز نگه داشتن آنها

تماس با معاونت

آدرس:
شماره تماس: 66065701
شماره نمابر: 680-61063673 
آدرس ایمیل:
طرح پس زمینه
اندازه اسکین
اندازه فونت