جستجو
Loading
 • پرسشنامه سنجش رضایت مراجعان از نحوه ارائه خدمات

 • سنجش میزان آگاهی مراجعین:

 • بسیار نامناسب نامناسب تقریبا مناسب مناسب کاملا مناسب
  1-3 اطلاع رسانی در مورد محل مورد مراجعه برای دریافت خدمت
  2-3 اطلاع رسانی در مورد ارائه دهنده خدمت ( نام متصدی انجام کار)
  3-3 اطلاع رسانی در مورد زمان مورد مراجعه ، مراحل انجام کار
  4-3 اطلاع رسانی در مورد دارک لازم و فرم های مورد عمل
  5-3 اطلاع رسانی در مورد مدت زمان انجام کار
  6-3 اطلاع رسانی در مورد مکان استقرار واحد پاسخگویی و سامانه دریافت شکایات
 • بسیار نامناسب نامناسب تقریبا مناسب مناسب کاملا مناسب
  1-4 مهارت و تخصص لازم ، رعایت قانون و عدالت
  2-4 مسئولیت پذیری ، نظم و انضباط کاری
  3-4 تا چه حد به رفع مشکل یا رسیدگی به شکایت خود در این واحد اعتماد دارید؟
 • سنجش میزان اعتماد و رفتار با مراجعین

 • بسیار نامناسب نامناسب تقریبا مناسب مناسب کاملا مناسب
  1-5 رعایت ادب ، احترام و نزاکت در برخورد با ارباب رجوع
  2-5 سرعت و دقت در انجام کار
  3-5 تمایل مثبت در ارائه خدمت به ارباب رجوع ، اراستگی و پوشش مناسب اداری
 • بسیار نامناسب نامناسب تقریبا مناسب مناسب کاملا مناسب
  1-6 پاکیزگی و نظافت اداری ، محل مناسب جهت استقرار ارباب رجوع
  2-6 اگر مشکلی در این واحد سازمانی برای شما پیش آید یا شکایتی مطرح کنید تا چه حد به رفع مشکل یا رسیدگی به شکایت خود اعتماد دارید؟
Loading
 • میزان رضایت از پرتال وزارتخانه

 • نحوه استفاده از سرویس های زیر

 • علاوه برسرويس ها و اطلاعات آماري، چه نياز ديگري داريد؟

 • کیفیت درگاه را چگونه ارزیابی می کنید؟

 • انتقادات و پيشنهادهاي خود را در مورد بخش هاي مختلف در كادر زير وارد نماييد:

طرح پس زمینه
اندازه اسکین
اندازه فونت