شعار سال جهش تولید
شعار سال جهش تولید
جستجو
Loading
  • پرسشنامه سنجش رضایت ارباب رجوع از خدمات

  • شفافیت فرایندی:

  • پاسخگویی و مسئولیت پذیری:

  • تسلط بر فرایند:

  • زمان فرایند:

  • نظام مند بودن فرایند:

  • کلیت فرایند:

طرح پس زمینه
اندازه اسکین
اندازه فونت