شعار سال جهش تولید
شعار سال جهش تولید
جستجو

شرح وظایف

·         مطالعه و بررسی ضوابط و استانداردهای فنی و اجرایی مربوط به ایجاد و توسعه تاسیسات زیر بنایی گردشگری

·         برنامه‌ریزی و هدایت فعالیت‌ها برای انجام بررسی‌ها، امکان‌سنجی و شناخت شرایط و توجیهات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی طرح‌ها و پروژه‌های ارائه شده

·         تهیه و تدوین برنامه‌های کلان توسعه حوزهای گردشگری، صنایع دستی و میراث فرهنگی در راستای دسترسی به اهداف سند چشم‌انداز و برنامه‌های توسعه‌ای کشور

·         برنامه‌ریزی لازم به منظور رفع موانع و مشكلات اقتصادی بخش‌های میراث فرهنگی، گردشگری، صنایع دستی و هنرهای سنتی

·         سیاستگذاری و برنامه‌ریزی برای جذب منابع و سرمایه‌های داخلی و خارجی جهت توسعه فعالیت‌های میراث فرهنگی، گردشگری، صنایع دستی و هنرهای سنتی

·         بررسی راهكارهای لازم به منظور شناسایی منابع جدید حمایتی و جذب سرمایه

·         بررسی قوانین و مقررات نظام‌های بانكی كشور و ارائه پیشنهادهای لازم جهت بهره‌گیری مناسب از تسهیلات بانكی به منظور تحقق اهداف وزارتخانه در حوزه‌های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

·         برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری، سازماندهی و نظارت بر تاسیس سازمان‌های مردم نهاد با همکاری سایر دستگاه‌های و نهادهای متولی به منظور آموزش، توانمندسازی و حمایت از سازمان‌های مردم نهاد

·         بررسی طرح‌های تهیه شده توسط بخش‌های دولتی و غیردولتی در حوزه ماموریت‌ها و اختیارات وزارتخانه از دیدگاه فنی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و صدور موافقت نامه‌های لازم برای اجرای آنها

·         نظارت و كنترل بر اجرای طرح‌های توسعه‌ای و چگونگی مصرف تسهیلات واگذار شده در كلیه مراحل اجرا

·         مطالعه و بررسی و ارائه پیشنهاد به منظور توسعه مناطق نمونه گردشگری در مناطق مختلف كشور و نظارت بر اداره مناطق مزبور

·         تعیین سیاست‌ها و راهکارهای اشتغال و کار آفرینی در طول برنامه‌های توسعه کشور

معاونت در یک نگاه

در اواخر سال 1385 به منظور گذار از برنامه‌ها و ماموریت‌های تعریف شده وزارتی بررسی ارتقای سطح اثر بخشی و کارآیی فعالیت‌ها و برنامه‌های عملیاتی در حوزه‌های مختلف وزارتخانه، تصمیم بر تفکیک فعالیت‌های مربوط حوزه خدمات گردشگری و سرمایه گذاری در این بخش گرفته شد. در این راستا وزارتخانه با ایجاد معاونتی تحت عنوان «معاونت سرمایه‌گذاری و طرح‌ها» اقدامات و عملیات مربوط به بسترسازی‌های لازم به جهت ایجاد تاسیسات گردشگری، جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و پرداخت تسهیلات بانکی به سرمایه گذاران (ریالی/ارزی) و تدوین برنامه‌ها و طرح‌های توسعه زیر ساخت‌های حوزه‌های مختلف گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی را در این معاونت تجمیع و سایر فعالیت‌ها در بخش گردشگری به معاونت دیگری تحت عنوان معاونت امور گردشگری محول شد که به امور خدمات گردشگری و استانداردسازی بهره‌داری از تاسیسات و خدمات در این بخش می‌پردازد.

تغییرات ساختار تشکیلاتی معاونت از تاسیس تاکنون به شرح ذیل می‌باشد:

·         دفتر مناطق نمونه گردشگری و دفتر طرح‌های توسعه و تسهیلات (1386)

·         دفتر مناطق نمونه گردشگری، دفتر طرح‌های توسعه و تسهیلات و دفتر جذب منابع و کارآفرینی (1387)

·         ادغام گروه جذب منابع در دفتر تسهیلات و گروه کارآفرینی با دفتر مناطق نمونه گردشگری (1389)

·         دفتر مناطق نمونه گردشگری، دفتر طرح‌های توسعه و تسهیلات و دفتر برنامه و بودجه (1390)

·         دفتر مناطق نمونه گردشگری، دفتر طرح‌های توسعه و تسهیلات، دفتر برنامه و بودجه و دفتر فنی و نظارت بر پروژه‌ها (1391)

·         دفتر مناطق نمونه گردشگری، دفتر طرح‌های توسعه و تسهیلات و دفتر امور مجامع و تشکل‌های مردم نهاد (1391)

 

 

تغييرات مديريتی معاونت از تأسيس تاکنون به شرح ریز است:

 • جناب آقای سيد حسن موسوی (1385)، با عنوان معاونت سرمايه گذاری و طرح ها
 • جناب آقای حسين فاضلی (آبان ماه 1387)
 • جناب آقای سيد فرهاد سجادی (تيرماه 1390)، تغيير عنوان معاونت به برنامه ريزی و توسعه سرمايه گذاری
 • جناب آقای سيد حسن قدمگاهی به عنوان سرپرست (بهمن ماه 1390)
 • جناب آقای امير امينی (تير ماه 1391)، تغيير عنوان معاونت به معاونت سرمايه گذاری و تامين منابع
 • جناب آقای بهروز ندايی به عنوان سرپرست (فروردين ماه 1392)
 • جناب آقای مجيد ابوالفتحی (خرداد ماه 1392)
 • جناب آقای اميد حاجتی به عنوان سرپرست (شهريور ماه 1392)
 • جناب آقای سعيد شيرکوند (مهر ماه 1392)، تغيير عنوان معاونت به معاونت برنامه ريزی و سرمايه گذاری
 • جناب آقای سعید اوحدی به عنوان سرپرست
 • جناب آقای محمد محب خدایی به عنوان سرپرست
 • جناب آقای حسین اربابی معاون سرمايه گذاری و برنامه ریزی (شهریورماه 97)
 •  
 • راهبردها و اهداف
 • مهمترين رويکرد وزارتخانه، جذب سرمايه گذاری داخلی و خارجی در بخش گردشگری، توسعه زير ساخت های گردشگری، بر اصلاح قوانين و مقررات موجود و توسعه حمايت ها و مشوق های قانونی، اعطای تسهيلات يارانه دار، تدوين ضوابط و مقررات مربوط به بخش، تدوين برنامه های توسعه ای، تسهيل فرآيند سرمايه گذاری در حوزه های صنايع دستی، گردشگری و ميراث فرهنگی، ايجاد مناطق نمونه گردشگری، سازماندهی و حمايت از تشکل های مردم نهاد و امور مجامع، حضور در همايش ها و نمايشگاه های بين المللی فرصت های سرمايه گذاری، برگزاری نمايشگاه های معرفی فرصت های سرمايه گذاری و... است.

 •  

 • دفاتر زیرمجموعه:

 • دفتر تسهیلات و تامین منابع
 • دفتر امور مجامع و تشکیلات مردم‌نهاد
 • دفتر مناطق نمونه و زیرساخت‌های گردشگری
 • اداره‌کل امور مجلس
 • ادره‌کل دفتر برنامه‌ریزی و بودجه

جواد واحدی

معاون امور مجلس، حقوقی و استان‌ها وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی
شماره تماس :
شماره نمابر:

تماس با معاونت

آدرس: تهران، خیابان آزادی، تقاطع اتوبان یادگار امام، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی
شماره تماس: 7-66065706-021
شماره نمابر: 66044207-021
آدرس ایمیل:

تماس با دفاتر زیرمجموعه 

سرپرست دفتر تسهیلات و تامین منابع: محمدحسین عسگرپور

 شماره تماس: 66065707، 66065706
 شماره نمابر: 66044207

مدیرکل دفتر امور مجامع و تشکل‌های مردم نهاد: حسین اله بداشتی

 شماره تماس: 61063113
 شماره نمابر: 61063628

سرپرست دفتر مناطق نمونه و زیرساخت‌های گردشگری: علیرضا ارجمندی

 شماره تماس: 61063119
 شماره نمابر: 61065714

مدیرکل امور مجلس: جواد واحدی

 شماره تماس: 88365095
 شماره نمابر: 88362038

سرپرست اداره‌کل دفتر برنامه‌ریزی و بودجه: حسین رازقی

 شماره تماس: 61063158
 شماره نمابر: 61063268
 
طرح پس زمینه
اندازه اسکین
اندازه فونت