جستجو
 • درباره شورای عالی

         براساس ماده ۳ قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مصوب ۲۳/۱۰/۱۳۸۲ مجلس شورای اسلامی، شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری به ریاست رئیس جمهور، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بعنوان دبیر شورای عالی و با عضویت وزیران کشور، فرهنگ و ارشاد اسلامی، امور اقتصادی و دارائی، ‌امور خارجه، راه و شهرسازی، علوم،‌تحقیقات و فناوری، آموزش و پرورش و رؤسای سازمان‌های‌ صدا و سیمای جمهوری اسلامی، برنامه و بودجه و حفاظت محیط ‌زیست و چهار نفر کارشناس خبره تشکیل می‌شود. بر اساس ‌تبصره 2 همین ماده، کلیه وزارتخانه‌ها، سازمانها، نهادها، شرکتها و مؤسسات دولتی،‌شهرداریها و کلیه دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است در‌حدود وظایف قانونی خود، موظف به اجرای مصوبات این شورای عالی می‌باشند.

ماده 4 – این قانون، وظایف و اختیارات شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری را تعیین کرده است.

آیین‌نامه‌چگونگی تشکیل و اداره شورای‌عالی میراث فرهنگی و گردشگری بنا به پیشنهاد سازمان‌میراث فرهنگی و گردشگری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در جلسه مورخ 11/5/1383 هیأت وزیران به تصویب رسیده و مصوبات آن در گستره اختیارات و مصوبات شوراهای عالی در سطح کشوری و حاکمیتی بوده و الزامات ویژه‌ای بر آن مترتب و از جایگاه قانونی خاصی برخوردار می باشد.

          بنابر ماده دو  این آیین نامه، جلسات شورا با حضور دو سوم اعضا رسمیت یافته و تصمیمات با رأی اکثریت حاضران اتخاذ خواهدشد. همچنین حسب تبصره یک این ماده، مصوبات شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری، برای کلیه دستگاه های اجرایی مذکور درتبصره (2) ماده (3) قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ـ مصوب 1382 ـ در حدود وظایف قانونی‌آنها لازم ‌الاجرا است‌.


 

اهداف

تصویب سیاست ها و برنامه‌های راهبردی در حوزه های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، جلب هماهنگی و همکاری بین بخشی و بین دستگاهی در تحقق اهداف میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، بهره گیری از توانمندی های بخش های دولتی و غیردولتی، بخش تعاونی و خصوصی از جمله اهداف این شورا برای رشد، توسعه و هم افزایی در حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی می باشد.

 • وظایف شورای عالی

براساس ماده 4 قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مصوب 23 دیماه 1382 مجلس شورای اسلامی وظایف و اختیارات شورای عالی ميراث فرهنگی وگردشگری، به شرح زير احصاء است:

 • الف - تصویب سیاست‌ها، خط مشی‌ها و برنامه‌های کلان امور میراث فرهنگی و‌گردشگری.
 • ب - جلب حمایت بخش‌های دولتی و غیردولتی و بخش تعاونی و خصوصی برای‌تحقق اهداف بخش میراث فرهنگی و گردشگری.
 • ج - فراهم کردن زمینه سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی و افزایش سهم آن در امور ‌مربوط به میراث فرهنگی و گردشگری.
 • ‌د - کلیه وظایف قانونی که تا قبل از تصویب این قانون برعهده شورای سازمان‌ میراث فرهنگی کشور و شورای عالی ایرانگردی و جهانگردی بوده است.
 • ‌هـ - سایر وظایف و اختیارات تعیین شده برای شورای مذکور در این قانون.
 • ‌تبصره - با پیشنهاد شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری و پس از تصویب‌ هیأت‌وزیران حسب مورد در استان‌هائی که ضرورت ایجاب کند، شورایی مشابه شورای‌عالی به ریاست استاندار و عضویت مدیران کل وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مذکور در ‌شورای عالی ایجاد خواهد شد.

هم‌چنین در ماده 9 این قانون شورای عالی را مکلف نموده متناسب با جايگاه هر يک از کشورها در اهداف بازار جهانگردي ايران، صدور رواديد براي اتباع آنها را به ترتيب زير دسته‌بندي و به وزارت امور خارجه جهت اقدام، ابلاغ کند.

 • لغو رواديد.
 • اجازه ورود با پروانه گذر مرزي.
 • صدور رواديد در مبادي ورودي ايران براي مدت معين.
 • صدور رواديد در سفارتخانه هاي ايران در خارج از کشوردر زمان هاي معين حداکثر ظرف مدت يک هفته.

وزارت امور خارجه مکلف است براي تحقق اهداف جلب جهانگردان خارجي نسبت به صدور رواديد، براي آنان با رعايت مفاد اين ماده اقدام کند. ساير وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي مرتبط با صدور رواديد موظف به همکاري با وزارت امور خارجه براي تحقق اين ماده هستند.

با توجه به ادغام سازمان صنایع دستی در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری براساس مصوبه شورای عالی اداری مورخ 21/1/1385 (یعنی پس از تصویب قانون تشکیل وزارتخانه) و برخورداری سازمان صنایع دستی از شورای عالی زیر نظر وزیر صنایع، لذا پس از ادغام، وظایف این شورا شامل حوزه صنایع دستی نیز می شود.


 

 • رئیس شورا:
 • رییس جمهور یا معاون اول رئیس جمهور

 

 • اعضای حقوقی شورای عالی:                                                                
 1. وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ( دبیر شورا)
 2. وزیر کشور،
 3. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی،
 4. وزیر امور اقتصادی و دارائی،
 5. وزیر ‌امور خارجه،
 6. وزیر راه و شهرسازی،
 7. وزیر علوم،‌ تحقیقات و فناوری،
 8. وزیر آموزش و پرورش،
 9. رئیس سازمان‌‌ صدا و سیما
 10. رئیس سازمان‌‌ برنامه و بودجه،
 11. رئیس سازمان‌‌ حفاظت محیط ‌زیست،

 

 • اعضای حقیقی شورای عالی (کارشناسان خبره):

در هر دوره با پیشنهاد وزیر و تأیید و ابلاغ رئیس جمهور چهار نفر به عنوان کارشناس خبره در شورای عالی عضویت می یابند که هم اکنون اعضاء حقیقی و به عنوان کارشناسان خبره عضو شواری عالی عبارتند از:

 1. آقای سید محمد  بهشتی
 2. آقای سید محمدصادق خرازی
 3. آقای محمدحسین ایمانی خوشخو
 4. آقای غلامحسین شافعی

 

 • وظایف دبیرخانه شورای عالی
 • پیگیری سیاست‌ها، دستورات و وظایف ابلاغی وزیر و دبیر شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری.
 • برقراری ارتباط با سایر وزارتخانه ها، نهادها و دستگاه های اجرایی، سازمان های مردم نهاد و مراکز علمی و فرهنگی درسطح ملی و بین المللی به منظور جمع آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل آن جهت ارائه به شورای عالی.
 • هماهنگي با دستگاه‌هاي دولتي عضو شورای عالی به منظور ایجاد هماهنگی و همگرایی در سه حوزه ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري.
 • انجام کليه امور مربوط به دبيرخانه شوراي عالي ايرانگردي و جهانگردي، ميراث فرهنگي و صنايع دستي سابق.
 • پيگيري موضوعات مربوط به شوراي عالي از طريق ايجاد و تشکيل کميسيون‌هاي تخصصي و کميته‌هاي کارشناسي مرتبط.
 • انجام مطالعات، تحقیقات و پژوهش های مورد نظر شورای عالی و ارائه نظریات کارشناسی و مشورتی.
 • بهره برداری از اطلاعات و تحقیقات انجام شده سایر مراکز تخصصی در حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی
 • ایجاد ارتباط و همکاری با مراکز‌ علمی، پژوهشی، مؤسسات، شوراها و انجمنها و نهادهای مرتبط در حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی.
 • تهیه و تدوین طرحها و گزارش های راهبردی برای ارائه پیشنهادهای مورد نیاز برای تسهیل در تحقق اهداف و ظایف شورای عالی.
 • استعلام تنگناهاي اجرايي و قانوني و دريافت پيشنهادات از واحدهاي ستادي و صفي سازمان متبوع، تشکل‌هاي مرتبط، کارشناسان، صاحبنظران و مراکز آموزش عالي و موسسات پژوهشی و طرح اين موضوعات کمیته ها و کمیسیون های تخصصی و پس از تصویب در شوراي عالي.
 • تعامل مناسب با کارگروه‌هاي گردشگري و ميراث فرهنگي واحدهاي استاني و حضور ادواري در اين جلسات براي تحرک و فعال نمودن اين کارگروه‌ها.
 • تهیه برنامه کار و تنظیم دستور جلسات شورای عالی.
 • تهيه دستورجلسات، هماهنگي، تنظيم و تشکيل جلسات شوراي عالي، کميسيون‌هاي تخصصي و کميته‌هاي کارشناسي.
 • انجام ابلاغ مصوبات و پيگيري تصميمات، تهيه و ارسال بسته‌هاي مطالعاتي مرتبط با دستور جلسات جهت مطالعه اعضا.
 • پیگیری اجرای مصوبات و تهيه گزارش از عملکرد مصوبات شورای عال میراث فرهنگی و گردشگری.
 • تهيه پروتکل‌هاي همکاري فيمابين دستگاه‌هاي مرتبط با ماموريت‌هاي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري به منظور تحقق اهداف فراسازماني و فرابخشي سازمان متبوع.
 • نظارت بر حسن اجراي قوانين و مصوبات هيات وزيران شوراي عالي در دستگاه‌هاي مرتبط و ارائه گزارشات لازم به شوراي عالي.
 • گردآوري اطلاعات مربوط به شوراهاي عالي مرتبط و هماهنگي جهت عضويت در اين شوراها.
 • تهيه اسناد پشتیبان برای موضوعات و محورهای در دستور و پیشنهاد به وزیر و پيگيري‌ های لازم در اين موضوع.
 • گردآوري و تمرکز قوانين، مقررات و اطلاعات مورد نياز شوراي عالي، کميسيون‌ها و کميته‌هاي کارشناسي و تطبيق تنگناهاي اجرائي و پيشنهادات واصله با قوانين و مقررات جاري و تهيه اطلاعات، مستندات و تهيه گزارشات توجيهي.
 • پيگيري پرداخت حق‌الجلسات اعضاي کميسيون‌هاي تخصصي و کميته‌هاي کارشناسي و تأمين هزينه‌هاي پذيرائي، اياب و ذهاب.
 • تهيه و تصويب برنامه‌هاي عملياتي ساليانه دبيرخانه شوراي عالي.
 • انجام بررسی ها و بازدیدهای میدانی در خصوص پیشنهادات واصله و شرکت در اجلاس‌ها و همايش‌هاي صنعت گردشگري و ميراث فرهنگي.
 • برقرار نمودن ارتباط با سازمان‌هاي بين المللي، مطالعه و انتشار گزارشات ادواری آنها.
 • انجام موارد ارجاعی از سوی مقام عالی وزارت و یا هر یک از اعضای شورای عالی.
 • اطلاع رسانی برنامه ها، اقدامات، فعالیت های شورای عالی، کمیسیون و کمیته های تخصصی
 • هماهنگی و پیگیری کلیه فعالیتهای ستادی و پشتیبانی مورد نیاز شورای عالی، کمیسیون و کمیته فنی و تخصصی.
  • کمیسیون فنی - تخصصی شورای عالی
 • اعضای کمیسیون فنی - تخصصی (نمایندگان وزارتخانه ها و نهادها)

اعضای کمیسیون تخصصی (نمایندگان وزارتخانه ها و نهادها)

1

نهاد ریاست جمهوری

معاون هماهنگي و نظارت فرهنگي، اجتماعي و همكاري‌هاي منطقه‌اي معاون اول رئيس جمهور

 

7

وزارت فرهنگ و ارشاد

محمد مجتبی حسینی

2

مجلس شورای اسلامی

علیرضا ابراهیمی

8

وزارت آموزش و پرورش

علی اللهیار ترکمن

3

سازمان صدا و سیما

محمد مهدی قاسمی

9

وزارت اقتصاد و دارایی

حسین میرشجاعیان حسینی

4

وزارت  کشور

تقی رستم وندی

10

وزارت راه و شهرسازی

فرزانه صادق

5

وزارت امور خارجه

غلامرضا انصاری

11

سازمان برنامه

هادی جعفری نژاد

6

وزارت علوم تحقیقات

غلامرضا غفاری

12

سازمان محیط زیست

---   ظهرابی

 

 

 • وظایف و اختیارات کمیسیون فنی - تخصصی شورای‌عالی
 • 1. تدوین الگوها و دستورالعمل های انجام کار برای کمیته‌ تخصصی
 • 2. تنظيم پيشنهاد اولویت‌های حوزه های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برای ارائه به شورای‌عالی
 • 3. بررسی برنامه‌ها، طرح ها و پیشنهادهای تأیید شده توسط کمیته‌ تخصصی برای ارائه به شورای‌عالی.
 • 4. بررسی برنامه‌ها، طرحها و پیشنهاد‌های ارجاع شده از سوی شورای‌عالی به منظور رفع کمبودها و نواقص آن
 • 5. تنظیم آیین‌نامه‌های اجرایی به منظور ایجاد هماهنگی در فعالیت‌های عمومی و تخصصی و ارائه به شورای‌عالی جهت تصویب
 • 6. ارائه طرح ها و پیشنهادها در زمینه رفع مشکلات اجرایی حوزه های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی جهت تصمیم‌گیری
 • 7. بررسی و اظهار نظر در مورد برنامه های جامع و عملیاتی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مطابق با سیاست های کلی اتخاذ شده و اولویت های تعیین شده توسط شورای عالی
 • 8. پیشنهادها و تصمیمات کمیسیون تخصصی، توسط دبیرخانه شورای عالی برای تصویب به شورای عالی ارسال خواهد شد و بعد از تصویب شورای مذکور برای کلیه دستگاه های اجرایی کشور لازم الاجرا خواهد بود. (ماده 13 آیین نامه اجرایی دبیرخانه شورای عالی)

 

کمیته فنی - تخصصی شورای عالی

 • اعضای کمیته فنی و تخصصی (نمایندگان وزارتخانه ها و نهادها) در صورت لزوم و حسب مورد
 • نمایندگان معرفی شده از سوی وزارتخانه ها و نهادها
 • اعضای کمیته فنی و تخصصی (کارشناسان تخصصی درون سازمانی)
 • نمایندگان معرفی شده از سوی معاونت های عمومی و تخصصی، شرکت ها، انجمن ها وموسسات وابسته به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی
 • اعضای کمیته فنی و تخصصی (کارشناسان تخصصی مدعو)
 • کارشناسان تخصصی مدعو داخل و بیرون وزارتخانه بر اساس موضوعات مطروحه در جلسات کمیته فنی و تخصصی

 

 

 

 • وظایف کمیته فنی و تخصصی شورای عالی
 1. بررسی برنامه ها، طرح ها و پیشنهادات عمومی و تخصصی ارجاعی به کمیته فنی- تخصصی از سوی دبیرخانه.
 2. بررسی و تنظيم پيشنهاد براي اصلاح قوانین و مقررات، دستور العمل ها، آئین نامه های اجرائی حوزه های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

 

 • مصوبات شورای عالی

مصوبات اولین نشست شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری مورخ 4/7/1383

ردیف

عنوان مصوبه

1

« تصویب آیین نامه تشکیل کانون ملی هماهنگی گردشگری کشور »

 

 

مصوبات دومین نشست شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری مورخ 29/9/1383

ردیف

عنوان مصوبه

1

«  تصویب آیین نامه اجرائی نحوه تشکیل و اداره مناطق نمونه گردشگری »

 

 

مصوبات سومین نشست شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری مورخ  26/12/1385

ردیف

عنوان مصوبه

1

به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری اجازه داده می شود به استناد ماده یک قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری  کماکان از آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و تحقیقاتی تبعیت و کگلیه مانده وجوه مصرف نشده اعتبارات هزینه ای، طرح تملک دارائیهای سرمایه ای سنواتی انتقالی مندرج در تراز نهائی سال مالی 84 و 85 سازمان موجود در حسابهای بانکی سازمان مزبور حسب تشخیص رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری هزینه گردد. بدیهی است به استناد اصل 138 قانون اساسی مصوبه مذکور مصوبه هیأت وزیران گردد و لازم الاجرا می باشد.

2

تصویب آیین نامه اجرائی شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری

3

تصویب کلیات عناوین، شرح وظایف و ترکیب اعضای کمیسیون های تخصصی شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری

4

تصویب اساسنامه مجموعه های فرهنگی سازمان حسب ماده 5 قانون تشکیل سازمان و آیین نامه اجرائی آن

5

ارائه یک لایحه از طرف دولت به مجلس شورای اسلامی با موضوع عضویت وزرای بازرگانی، کار و امور اجتماعی و صنایع و معادن در شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری

6

حضور نماینده تام الاختیار ستاد کل نیروهای مسلح به عنوان مدعو ( بدون حق رای ) در شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری

7

عضویت سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در کمیته تدوین آیین نامه اجرائی قانون حفظ اراضی باغها (مصوب 1/8/85 مجلس شورای اسلامی) به استناد تبصره 2 ماده 3 قانون مذکور مبنی بر معافیت تأسیسات گردشگری به عنوان طرح های خدمات عمومی

8

برخورداری کلیه پرسنل شاغل در سازمان میراث فرهنگی از حق بهره وری با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی در خصوص تأمین اعتبار

9

بررسی مشکل کمبود نیروی انسانی و تصویب بندهای ذیل:

الف) هماهنگی با سازمان مدیریت و برنامه ریزی در خصوص 300 سهمیه استخدامی علاوه بر سهمیه موضوع ماده 145 قانون برنامه چهارم.

ب) لحاظ شدن شرط تجربیات مدیریتی به عنوان یکی از شرایط احراز پست.

ج) تدوین ضوابط بکارگیری و جذب نیروی انسانی در یگان حفاظت با توجه به بند ه تبصره 10 قانون بودجه سال 1385 کل کشور از سوی یگان حفاظت سازمان میراث فرهنگی با هماهنگی نیروی انتظامی.

10

تهیه و تدوین برنامه ملی مدیریت و توسعه میراث فرهنگی ( مادی و معنوی )، طبیعی، صنایع دستی و گردشگری ظرف مدت 2 سال از سوی سازمان میراث فرهنگی و ارائه به مراجع ذیصلاح. اعتبارات لازم جهت تدوین برنامه از محل ردیف 700/113 توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی تأمین و پرداخت خواهد شد

 

 

مصوبات چهارمین نشست شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری مورخ 27/5/94

ردیف

عنوان مصوبه

1

افزایش تعرفه ورودی موزه ها و اماکن تاریخی   فرهنگی

(اصلاح آئین نامه اجرایی تبصره (45) قانون بودجه سال 43 کل کشور ، موضوع تصویب نامه شماره  132958/ت 49166 هـ مورخ  4/8/1392)

2

تامین زیر ساخت های پایگاه های میراث ملی و جهانی وآثار در فهرست موقت ثبت جهانی

(در راستای بند ب ماده (4) قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری)

3

تعیین و تصویب تعرفه های پیشنهادی خدمات گردشگری

( وجوه دریافتی جهت صدور و یا تمدید مجوز فعالیت دفاتر خدمات سیاحتی و تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی)

4

ابقـاء و ارتـقاء مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی

مصوبات پنجمین نشست شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری مورخ 26/5/95

ردیف

عنوان مصوبه

1

طرح ویژه اشتغال ضربتی

(سـازمان برنامه و بودجه کشور و بـانک مرکزی حمـایت های لازم را در نحوه تامین منابع و تسهـیلات مورد نیاز در خصوص اجرای طرح فوق طی سال های  96-95 به عمل آورند و همچنین ظرف مدت دو ماه از تاریخ این جلسه راهکارهای اجرایی و عملیاتی پیشنهاد گردد .

2

دستور العمل اعطای پروانه مجموعه داری اموال فرهنگی ، تاریخی و هنری منقول مجاز

3

بازنگری اساسنامه انجمن های میراث فرهنگی

4

اختلاف فی مابین سازمان متبوع و هیات عالی نظارت بر اصناف مبنی بر شمول یا عدم شمول تاسیسات و مراکز گردشگری در قانون نظام صنفی

5

ابقاء و احیاء مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی

6

تکلیف دستگاه های اجرایی دولت به اهداء جوایز و هدایا و برنامه های تشویقی از تولیدات صنایع دستی اصیل ایرانی

 

 

مصوبات ششمین نشست شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری مورخ 23/3/96

ردیف

عنوان مصوبه

1

تدوین و اجرای نظام جامع آماری و حساب های اقماری گردشگری ( TSA)

2

تدوین طرح توسعه گردشگری جاده ابریشم و تشکیل دبیرخانه دائمی آن در سازمان

3

ساماندهی بیمه اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه‌دار

4

برنامه ریزی برای توسعه شهرهای جهانی صنایع دستی

5

دستور العمل اجرایی تجارت اموال فرهنگی تاریخی و هنری منقول مجاز

6

دستورالعمل اجرایی اعطای پروانه موزه های خصوصی

7

ایجاد و راه اندازی شبکه ملی گردشگری در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

 

 

 

مصوبات هفتمین نشست شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری مورخ 16/9/1398

ردیف

عنوان مصوبه

1

تصويب فهرست 21 مجموعه ملي جهت اداره و نگهداري بصورت هيات امنايي

« به وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي اجازه داده مي شود تا در اجراي ماده (3) آئين نامه اجرايي ماده (5) قانون تشكيل ميراث فرهنگي، گردشگري و همچنين بند (ت) ماده 100 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه،‌ اماکن و محوطه هاي فرهنگي، تاريخي و كاخ موزه های مندرج در جدول پيوست (21 مجموعه)،‌ را به عنوان مجموعه هاي ملی،‌ به صورت هيات امنايي اداره و بهره برداري نمايد.»

2

اصلاح اساسنامه انجمنهاي ميراث فرهنگي

اصلاح اساسنامه انجمنهاي ميراث فرهنگي مصوب شوراي عالي ميراث فرهنگي مورخ 3/7/1373

3

اصلاح آئین نامه ماده 5 قانون تشکیل سازمان میراث و فرهنگی و گردشگری

 

 

 • اسناد فرادست:
 • قانون تشکیل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

ماده 1 - سازمان‌های میراث فرهنگی کشور و ایرانگردی و جهانگردی از وزارت‌فرهنگ و ارشاد اسلامی منتزع و از ادغام آنها «‌سازمان میراث فرهنگی و گردشگری» با کلیه‌اختیارات و وظایفی که سازمان‌های مذکور به موجب قوانین و مقررات مختلف دارا‌ بوده‌اند و کلیه امکانات، اموال و نیروی انسانی زیر نظر رئیس جمهور تشکیل می‌گردد.‌ رئیس سازمان با حکم رئیس جمهور منصوب می‌شود.

‌تبصره 1 - کلیه وظایف و اختیارات وزیر و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در امور‌میراث فرهنگی و ایرانگردی و جهانگردی به رئیس سازمان منتقل می‌شود.

‌تبصره 2 - وظایف حاکمیتی سازمان ایرانگردی و جهانگردی به سازمان میراث‌ فرهنگی و گردشگری منتقل می‌شود و وظایف اجرایی و امور تصدی آن با همه امکانات،‌اعتبارات، نیروی انسانی، اموال و دارایی‌ها، تعهدات و اعتبارات در قالب یک شرکت‌دولتی با عنوان شرکت توسعه ایرانگردی و جهانگردی به سازمان میراث فرهنگی و‌گردشگری وابسته می‌گردد.

‌ماده 2 - سازمان میراث فرهنگی و گردشگری براساس اساسنامه سازمان میراث‌فرهنگی کشور مصوب 1367.4.28 و قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی‌مصوب 1370.7.7 اداره می‌شود. تعیین وظایف و اختیارات این سازمان ظرف مدت‌شش ماه پس از تصویب این قانون با رعایت مفاد قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،‌اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379.1.17 با جهت‌گیری واگذاری‌وظایف تصدی به بخش غیردولتی، حذف وظایف غیرضرور، تفکیک وظایف ملی و‌استانی با پیشنهاد مشترک سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و سازمان مدیریت و‌برنامه‌ریزی کشور و تأیید هیأت وزیران به تصویب کمیسیون مشترک رسیدگی‌کننده به این‌قانون خواهد رسید.

‌تبصره - سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مکلف است به‌منظور هماهنگی در‌ چگونگی امکان بهره‌گیری از میراثهای طبیعی کشور و اجرای تعهدات مطروحه در‌کنوانسیون حفاظت میراث فرهنگی و طبیعی جهان نسبت به تدوین آئین‌نامه‌ای با پیشنهاد‌ مشترک سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و سازمان حفاظت محیط زیست اقدام کند. ‌آئین‌نامه مذکور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

‌ماده 3 - شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری به ریاست رئیس جمهور یا ‌معاون اول رئیس جمهور و عضویت رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و وزرای‌امور خارجه، مسکن و شهرسازی، راه وترابری، کشور، فرهنگ و ارشاد اسلامی، علوم،‌تحقیقات و فناوری، امور اقتصادی و دارائی و آموزش و پرورش و رؤسای سازمانهای‌مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و حفاظت محیط‌زیست و چهار نفر کارشناس خبره با پیشنهاد رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و‌حکم رئیس جمهور تشکیل می‌گردد.

‌تبصره 1 - رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری دبیر شورای عالی خواهد‌بود و دبیرخانه شورای عالی در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری تشکیل می‌گردد.

‌تبصره 2 - کلیه وزارتخانه‌ها، سازمانها، نهادها، شرکتها و مؤسسات دولتی،‌شهرداریها و کلیه دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است در‌حدود وظایف قانونی خود، موظف به اجرای مصوبات این شورای عالی می‌باشند.

‌ماده 4 - وظایف و اختیارات شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری به شرح زیر‌است:

‌الف - تصویب سیاستها، خط مشی‌ها و برنامه‌های کلان امور میراث فرهنگی و‌گردشگری.

ب - جلب حمایت بخشهای دولتی و غیردولتی و بخش تعاونی و خصوصی برای‌تحقق اهداف بخش میراث فرهنگی و گردشگری.

ج - فراهم کردن زمینه سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی و افزایش سهم آن در امور‌مربوط به میراث فرهنگی و گردشگری.

‌د - کلیه وظایف قانونی که تا قبل از تصویب این قانون برعهده شورای سازمان‌میراث فرهنگی کشور و شورای عالی ایرانگردی و جهانگردی بوده است.

‌هـ - سایر وظایف و اختیارات تعیین شده برای شورای مذکور در این قانون.

‌تبصره - با پیشنهاد شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری و پس از تصویب‌هیأت‌وزیران حسب مورد در استانهائی که ضرورت ایجاب کند، شورایی مشابه شورای‌عالی به ریاست استاندار و عضویت مدیران کل وزارتخانه‌ها و سازمانهای مذکور در‌شورای عالی ایجاد خواهد شد.

‌ماده 5 - سازمان میراث فرهنگی و گردشگری می‌تواند نگهداری و اداره اماکن و‌محوطه‌های تاریخی و موزه‌ها را زیر نظر هیأت‌های امنای منتخب انجام دهد. وظایف و‌اختیارات و چگونگی فعالیت هیأتهای امناء و نحوه حمایت، نظارت و ارزیابی فعالیتهای‌آنها به موجب آئین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد سازمان میراث فرهنگی و گردشگری‌ به‌ تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

‌ماده 6 - به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اجازه داده می‌شود در سال1382، حسب پیشنهاد سازمانهای موضوع این قانون در محدوده اعتبارات مصوب نسبت‌ به هرگونه جابجائی، تغییر ردیف، کاهش یا افزایش اعتبارات ردیف‌های بودجه‌ای آنها‌ به‌نحوی که حداکثر تسهیلات لازم را جهت اجرای این قانون فراهم نموده و اختلالی در ‌اداره امور مربوط ایجاد نشود، اقدام نماید.

‌ماده 7 - سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مکلف است برنامه‌های تبلیغی ملی‌ و بین‌المللی برای معرفی میراث فرهنگی ایران و جاذبه‌های جهانگردی آن را ازطریق‌رسانه‌های ارتباط جمعی داخلی و خارجی به مرحله اجرا درآورد. کلیه دستگاههای‌اجرائی مکلف به هماهنگی و همکاری با سازمان مذکور می‌باشند.

‌ماده 8 - به منظور فراهم کردن زمینه توسعه پایدار میراث فرهنگی و گردشگری،‌ جلب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی با رعایت قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری‌خارجی مصوب 1380.12.19 در ایجاد تأسیسات زیربنائی جهت معرفی بهتر بناها و ‌محوطه‌های تاریخی، تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی و ارائه خدمات مناسب به‌جهانگردان، دولت می‌تواند در مناطق مستعد کشور و قطب‌های گردشگری با تأکید بر‌مناطق کمتر توسعه یافته به متقاضیان بخشهای غیردولتی اجازه تأسیس مناطق نمونه‌گردشگری را بدهد.

‌ماده 9 - شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری مکلف است متناسب با جایگاه ‌هر یک از کشورها در اهداف بازار جهانگردی ایران صدور روادید برای اتباع آنها را به‌ ترتیب زیر دسته‌بندی و به وزارت امور خارجه جهت اقدام ابلاغ نماید:

‌الف - لغو روادید.

ب - اجازه ورود با پروانه گذر مرزی.

ج - صدور روادید در مبادی ورودی ایران برای مدت معین.

‌د - صدور روادید در سفارتخانه‌های ایران در خارج از کشور در زمانهای معین‌حداکثر ظرف مدت یک هفته.

‌وزارت امور خارجه مکلف است برای تحقق اهداف جلب جهانگردان خارجی‌ نسبت به صدور روادید برای آنان با رعایت مفاد این ماده اقدام نماید. ‌سایر وزارتخانه‌ها و دستگاههای مرتبط با صدور روادید موظف به همکاری با‌ وزارت امور خارجه برای تحقق این ماده می‌باشند.

‌ماده 10 - اختیارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درخصوص معافیت‌های‌مذکور در بند (ل) اصلاحی ماده (139) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380.11.27 در‌ محدوده میراث فرهنگی و گردشگری به ‌سازمان‌میراث ‌فرهنگی ‌و گردشگری‌ واگذار می‌شود.

‌ماده 11 - دولت مکلف است درصورت وجود تقاضا از سال 1383 برای مدت ده‌سال همه ساله تا ده درصد (10%) از مجوزهای استفاده از منابع مالی خارجی (‌فاینانس)‌ مذکور در برنامه‌های توسعه یا قوانین بودجه سالانه را به اجرای طرحهای جامع توسعه‌ میراث فرهنگی و گردشگری استانی و ملی و ایجاد تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی از‌جمله مراکز اقامتی و پذیرائی، خدمات حمل و نقل و سایر طرحهای مرتبط، توسط‌ بخشهای غیردولتی اختصاص دهد.

‌تبصره - اطلاق این ماده شامل مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام برای‌استفاده از منابع خارجی نخواهد بود.

‌ماده 12 - این قانون از زمان تصویب لازم‌الاجراست و کلیه قوانین و مقررات مغایر ‌با این قانون لغو می‌گردد.

‌قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ‌ بیست و سوم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و‌ در تاریخ 1382.11.14 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

 

 

 1. مصوبه شورای عالی اداری راجع به ادغام سازمان صنایع دستی ایران و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری شماره7392/1901  مورخ 21/1/1385  

وزارت صنایع و معادن ـ سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

          شورای عالی اداری در یکصد و سی امین جلسه مورخ 16/1/1385 به منظور تقویت و توسعه صنایع دستی کشور و ایجاد هماهنگی با سیاست های توسعه صنعت گردشگری و در اجرای بند (1) جزء «ب» ماده یک قانون برنامه سوم توسعه تنفیذ شده در ماده 154 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور تصویب کرد:

ـ سازمان صنایع دستی ایران با تمام وظایف، اختیارات، مسؤولیت های قانونی، دارایی ها، تعهدات، اعتبارات، امکانات و نیروی انسانی از وزارت صنایع و معادن منتزع و در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ادغام می شود.

          تبصره ـ نام سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به «سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری» تغییر می یابد.

ـ سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری موظف است تشکیلات حوزه مرکزی و واحدهای استانی خود را تهیه و برای تأیید به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ـ حداکثر تا پایان خرداد ماه 1385 پیشنهاد کند.

ـ سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری موظف است نسبت به انجام مراحل تصفیه شرکت صنایع دستی ایران تا پایان سال 1385 اقدامات لازم را به عمل آورد.

ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است گزارش اجرای این مصوبه را تا پایان سال 1385 به شورای عالی اداری ارائه کند.

معاون رئیسجمهور و دبیر شورای عالی اداری ـ فرهاد رهبر

 

 1. آیین‌نامه چگونگی تشکیل و اداره شورای‌عالی میراث فرهنگی و گردشگری

ماده 1 ـ جلسات شورای‌عالی میراث فرهنگی و گردشگری به ریاست رییس جمهور یا معاون اول رییس جمهور و با دعوت کتبی رییس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری {وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی} به عنوان دبیر شورا تشکیل می‌گردد.

تبصره ـ دعوتنامه و دستورجلسه یک هفته قبل به اعضای شورا تسلیم خواهد شد.

ماده 2 ـ جلسات شورا با حضور 2.3 اعضا رسمیت یافته و تصمیمات با رأی اکثریت حاضران اتخاذ خواهدشد. در صورت تساوی آرا، رأی رییس شورا ملاک عمل خواهد بود.

تبصره 1 ـ مصوبات شورا که با امضای رییس شورا ابلاغ خواهد شد، برای کلیه دستگاههای اجرایی مذکور درتبصره (2) ماده (3) قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ـ مصوب 1382 ـ در حدود وظایف قانونی‌آنها لازم‌الاجرا است‌.

ماده 3 ـ حضور کارشناسان حسب مورد با تأیید دبیر شورا و یا هر یک از اعضای شورا در جلسات امکان‌پذیر خواهد بود.

ماده 4 ـ به منظور کمک به انجام مطلوب وظایف شورا، کمیسیونهای تخصصی با عضویت معاونین وزراء و سازمانهای ذی‌ربط تشکیل می‌گردد.

ماده 5 ـ دبیرخانه شورا که در محل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری {وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی} تشکیل می‌گردد، مکلف است ‌مقدمات اجرای وظایف قانونی شورا موضوع ماده (4) قانون یادشده را فراهم نماید.

محمدرضا عارف - معاون اول رییس‌جمهور

 

 1. تفویض اختیارات هیات وزیران مندرج در قانون تشکیل سازمان‌میراث فرهنگی و گردشگری و امور مرتبط با میراث فرهنگی و گردشگری در قانون برنامه سوم توسعه و اختیارات مندرج در تبصره‌1 ماده‌69 قانون ‌تنظیم بخش ‌از مقررات مالی‌ دولت ‌به وزرای عضو شورایعالی‌ میراث فرهنگی‌ و گردشگری.  شماره‌ : .28063ت‌31194 ه     تاریخ : 1383.05.26

هیأت وزیران در جلسه مورخ 1383.5.11 بنا به پیشنهاد شماره 7185ـ1 مورخ 1383.5.11 سازمان‌میراث فرهنگی و گردشگری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

اختیارات هیأت وزیران مندرج در قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ـ مصوب 1382 و قانون‌توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی ـ مصوب 1370 ـ و امور مرتبط با میراث فرهنگی و گردشگری در قانون‌برنامه سوم توسعه اقتصادی‌، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1379 ـ و نیز اختیارات مندرج‌در تبصره (1) ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب 1380 ـ درخصوص واگذاری زمین‌ در مورد طرحهای مربوط به میراث فرهنگی و گردشگری به اکثریت وزیران عضو شورای‌عالی میراث فرهنگی وگردشگری تفویض می‌گردد.

ملاک اعتبار تصمیم‌گیری درخصوص اختیارات یادشده موافقت اکثریت وزیران عضو شورای یادشده می‌باشدکه درصورت تأیید رییس جمهور با رعایت ماده (19) آیین‌نامه داخلی هیأت دولت قابل صدور خواهد بود.

محمدرضا عارف - معاون اول رییس‌جمهور

 
 • همکاران و کارشناسان دبیرخانه شورا:
 1. رضا معصومی راد، مشاور وزیر و رئیس دبیرخانه شورای عالی.
 2. جناب آقای مهدی اکبری بکرآباد
 3. جناب آقای عبدالمجید معتمدیان
 4. سرکار خانم حمیرا سرخوش

رضا معصومی راد

سرپرست مرکز آموزش عالی
شماره تماس : 88894283
شماره نمابر:
اطلاعات تماس
شماره تماس : 02161063321
شماره نمابر: -
طرح پس زمینه
اندازه اسکین
اندازه فونت