شعار سال جهش تولید
شعار سال جهش تولید
جستجو
  

مزایده کافی شاپ و حمل و نقل کاخ سعدآباد

    وزارت میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی درنظر دارد براساس آیین نامه معاملات دولتی و قوانین حاکم برموضوع  و در اجرای ماده 5 آیین­نامه اجرایی ماده 5 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت2 (مصوبه شماره 152001/ت52293هـ مورخ 2/12/95 هیأت محترم وزیران)، حمل و نقل گردشگران و بازدیدکنندگان و بهره­برداری از کافه رستوران واقع درمجموعه­ فرهنگی تاریخی  سعدآباد را بصورت اجاره سه­ساله و به شرح جدول ذیل از طریق برگزاری مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده، با بهره­گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (www.setadiran.ir) بصورت الکترونیکی و با شماره ثبت سامانه ۵۰۹۹۰۰۳۰۶۸۰۰۰۰۰۲ واگذار نماید.  

برای کسب اطلاعات بیشتر به اینجا مراجعه کنید. 

طرح پس زمینه
اندازه اسکین
اندازه فونت