شعار سال جهش تولید
شعار سال جهش تولید
جستجو
  

فراخوان مناقصه عمومی تامین خودروی سواری طرح دار

وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین خودروی سواری طرح دار مورد نیاز خود را در مجموعه های تابعه جهت انجام ماموریت های اداری کارکنان در سال 1400 (طبق اسناد مناقصه) از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار کند. 

برای شرکت در مناقصه به سایت ستاد به نشانی www.setadiran.ir مراجعه کنید. 

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد شرایط شرکت در مناقصه و نحوه ارسال درخواست، به این فایل مراجعه کنید. 

طرح پس زمینه
اندازه اسکین
اندازه فونت