شعار سال جهش تولید
شعار سال جهش تولید
جستجو
  

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله‌ای برای تهیه البسه یگان حافظت

وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه م تامین البسته موردنیاز کارکنان شاغل در یگان حفاظت در سطح کل کشور را (طبق اسناد مناقصه) به شماره 2099003068000027 از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار کند. 

تمام مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات www.setadiran.ir انجام خواهد شد. 

برای کسب اطلاعات بیشتر به این فایل مراجعه کنید. 

 

طرح پس زمینه
اندازه اسکین
اندازه فونت