شعار سال جهش تولید
شعار سال جهش تولید
جستجو

علیرضا ایزدی

مدیرکل دفتر حوزه وزارتی و امور بین‌الملل

مشخصات فردی

اطلاعات تماس

 • تلفن مستقيم: 66065701
 • نمابر: 61063673

سوابق تحصیلی

سوابق اجرایی

شرح وظایف

  • تمشيت امور مديريتي و هماهنگي ارتباطات لازم بين وزیر با واحدهاي تابعه و وابسته به طرق مقتضي
  • تهيه و تنظيم برنامه هاي روزانه، هفتگي، ماهانه و تنظيم دقيق وقت ملاقات ها، ديدارها، مذاكرات، نشست ها و سخنراني هاي وزیر و پيگيري جهت تحقق به موقع آن
  • اعلام و ابلاغ دستورات وزیر به واحدهاي تحت پوشش وزارتخانه و پيگيري امور ارجاعي تا حصول نتيجه نهايي
  • طبقه بندي، كنترل، بازبيني و ارجاع نامه هاي واصله به عنوان وزیر و خلاصه نمودن گزارش ها، صورتجلسه ها، مقالات و ديگر موارد لازم جهت استحضار مقام وزیر
  • هماهنگي و تنظيم برنامه هاي بازديد مقام وزیر در مراسم، همايش ها، انجام مصاحبه و همچنين سفرهاي داخلي، خارجي، تهيه مقدمات با همكاري واحدهاي ذیربط، تنظيم گزارش هاي لازم، ابلاغ مصوبات مربوط به واحدها و پيگيري تا حصول نتيجه
  • تنظيم برنامه هاي ديدار و ملاقات هاي داخلي و خارجي وزیر با هماهنگي قبلي
  • هماهنگي و انجام امور تشريفات مربوط به مسافرت ها، تهيه مقدمات حضور در نشست ها و کنفرانس هاي وزیر اعم از داخلي و خارجي
  • نظارت بر انجام مکاتبات، ترجمه و مراسلات حوزه وزارتی و تنظيم برنامه ها و مواردي که نياز به اطلاع، اظهار نظر و امضاء وزیر دارد
  • تنظيم دستور جلسه و صورتجلسه و ابلاغ تصميم و مصوبات نشست ها به مراجع و واحدهاي ذيربط، گردآوري منابع و اطلاعات لازم نظير گزارش ها، صورتجلسه ها و مستندات مورد نياز وزیر و ارجاع دستورهاي وزیر در زمينه تهيه گزارش تحقيقي و تخصصي به مراجع و واحدهاي ذيربط
  • پيگيري اجراي مصوبات و تصميم هاي ابلاغ شده از سوي وزیر، تهيه گزارش از روند اجرا جهت اتخاذ تصميم مقتضي
  • همکاري با سازمان اسناد و کتابخانه ملي ايران در جهت ارزشيابي اسناد و مدارک سازمان و نظارت بر تهيه فهرست و جداول مربوط به اسناد قابل امحاء و ارسال آنها جهت بررسي و تصويب سازمان مذکور
  • نظارت بر بايگاني پرونده ها، اسناد و سوابق و به روز نگه داشتن آنها
  • تمشيت امور مربوط به مشاوران وزیر
  • برگزاري نشست ها و انجام امور مربوط به دبيرخانه شوراي معاونان
  • بررسي دستور جلسات كميسيون هاي دولت و جمع آوري مدارك، مستندات و سوابق مربوط يا ارجاع به مسئولان ذيربط جهت اعلام نظر، پي گيري براي دريافت نظر آنها به منظور ارائه به وزیر قبل از تشكيل نشست ها يا انعكاس به كميسيون ها
  • انجام هماهنگي هاي لازم با نهاد رياست جمهوري در مورد شبكه پيام دولت به عنوان نقطه اصلي تماس وزارتخانه با شبكه مذكور و برقراري ارتباط مستمر جهت اخذ و ارسال مكاتبات
  • تهيه، تنظيم و ابلاغ كليه احكام مربوط به انتصاب ها
  • معرفي نمايندگان وزیر براي شركت در كميسيون ها، مجامع، شوراها، جشنواره ها، نمايشگاه هاي داخلي و خارجي حسب مورد
محل خدمت: حوزه وزارتی
طرح پس زمینه
اندازه اسکین
اندازه فونت