شعار سال جهش تولید
شعار سال جهش تولید
جستجو

دکتر محمدحسن طالبيان

معاون میراث فرهنگی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

مشخصات فردی

اطلاعات تماس

 • تلفن مستقيم: 66027418
 • نمابر: 66084577
 • ايميل: h.talebian@ichto.ir

سوابق تحصیلی

  • اخذ فوق ليسانس معماري از دانشگاه تهران (عنوان پايان نامه: طرح جامع معماری و شهرسازی مجموعه فرهنگی- مذهبی علی ابن مهزيار اهوازی)- 1373
  • اخذ مدرك دكتري معماري از دانشگاه تهران با گرايش مديريت و حفاظت ميراث جهاني- 1384
  • استاديار پايه 15 مرکز آموزش عالي ميراث فرهنگي

سوابق اجرایی

 • سوابق كاري مديريتي و کارشناسي

  • مدير كل ميراث فرهنگي استان فارس (1376ـ1373)
  • مشاور معماري و ميراث فرهنگی رياست سازمان ايرانگردي- جهانگردی کشور (1379-1376)
  • مدير پروژه‌هاي بزرگ فيروزآباد و ماسوله (1376)
  • کارشناس ناظر طرح هاي مرمت و احياء آثار تاريخي (1381ـ1378)
  • مديركل دفتر فني سازمان ميراث فرهنگي و عضو هيئت علمي پژوهشي سازمان (1378 ـ1376)
  • دبير شوراي فني ( 1378 ـ1376)
  • عضو هيئت علمي آموزشي مركز آموزش عالي سازمان (از 1378 تاكنون)
  • مدير علمي و اجرايي پروژه چند رشته‌اي ميراث جهاني چغازنبيل (مشترك بين ايران و يونسكو) (از 1378 تاكنون)
  • مدير علمي و اجرايي پروژه ميراث جهاني تخت‌جمشيد و پاسارگاد (از 1380 تاکنون)
  • مؤسس بنياد پژوهشي پارسهـپاسارگاد (1380)
  • مدير علمي و اجرايي ميراث جهاني بم بعد از زلزلة سال 1382 (دوره بحران) (ارديبهشت 83ـ دي 82)
  • عضو شوراي راهبردي سه پايگاه بافت تاريخي ميراث فرهنگي و گردشگري شيراز- بم و محور ساساني فارس (از 1384 تاكنون)
  • عضو هيئت اجرائي انجمن موزه هاي ايران (از 1385 تاكنون)
  • عضو کميته فني تعيين کاربري، مرمت و احياء و بهره برداري از اماکن تاريخي، صندوق احیا و طرح پردیسان (1386)
  • عضو کميته تشخيص نفايس اموال غير منقول (1386)
  • عضو کميته ميراث جهاني ايران و تهيه فهرست موقت يونسکو (1386)
  • مشاور ميراث فرهنگي در شرکت توسعه گردشگري ايران (1386)
  • عضو شوراي فني سازمان ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي (از 1375 تاکنون)
  • مسئول و مشاور عالي علمي–پژوهشي پايگاه ميراث جهاني چغازنبيل و هفت تپه (از 1389 تاکنون)
  • عضو شوراي سياست گذاري ثبت ميراث فرهنگي (از 1388 تاکنون)
  • دبير کميته فني پايگاه هاي ميراث جهاني (از 1389 تاکنون)
  • عضو شوراي راهبردي ميراث فرهنگي (از 1389 تاکنون)
  • مدير دفتر تدوين پرونده های نامزدی ثبت جهانی ملموس کشور (از 1386 تاکنون)
  • معاون ميراث فرهنگی وزارتخانه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری (از بهمن 1392 تاکنون)
  • عضو کمیسیون امور زیربنایی دولت (از بهمن 1392 تاکنون)
  • عضو شورای عالی شهر سازی و معماری ایران (از بهمن 1392 تا کنون)
  • عضو کمیسیون ماده (5) شهرداری تهران (از بهمن 1392 تاکنون)
  • عضو شورای فرهنگ عمومی شورای عالی انقلاب فرهنگی (از بهمن 1392 تاکنون)
  • عضو شورای راهبردی سازمان بهسازی و نوسازی وزارت راه و شهرسازی (از بهمن 1392 تاکنون)

شرح وظایف

  • سياست گذاري و برنامه ريزي در خصوص حفظ، مرمت، احياء، ساماندهي و مديريت بناها، مجموعه بناها، محوطه ها و بافت هاي تاريخي كشور و نظارت بر اجراي طرح ها و برنامه هاي مربوط
  • تدوين ضوابط و دستورالعمل هاي لازم در خصوص حفاظت، نگهداري، مرمت و احياء ميراث فرهنگي غير منقول، اموال و اشياء تاريخي و نظارت بر حسن اجراي آنها در سطح كشور
  • برنامه ريزي به منظور شناسائي آثار و بافت هاي ارزشمند فرهنگي–تاريخي و پيشنهاد ثبت آنها در فهرست آثار ملي
  • بررسي ارزش و قابليت آثار تاريخي غير منقول، اموال فرهنگي–تاريخي، ميراث معنوي و انجام اقدامات لازم براي ثبت آنها در فهرست جهاني
  • بررسي و پيشنهاد حريم محوطه ها، تپه ها، بناها و بافت هاي تاريخي و انجام اقدامات لازم براي تصويب آنها
  • بررسي طرح هاي اضطراري به منظور حفاظت، استحكام بخشي، ساماندهي، مرمت و احياء آثار تاريخي غير منقول و نظارت بر اجراي طرح هاي مزکور
  • ساماندهي اموال منقول تاريخي و تهيه شناسنامه فني و فهرست مورد نياز براي آنها
  • شناسائي و مستند سازي آثار تاريخي–فرهنگي موجود در محدوده جغرافيائي اجراي كليه طرح هاي عمراني و اعلام نظر تخصصي در خصوص طرح هاي مذكور از ديدگاه ميراث فرهنگي كشور
  • بررسي و مطالعه به منظور توسعه پايگاه هاي ميراث فرهنگي در آثار تاريخي مهم كشور و نظارت بر فعاليت و عمليات پايگاه هاي موجود
محل خدمت: معاونت میراث فرهنگی
طرح پس زمینه
اندازه اسکین
اندازه فونت