شعار سال جهش تولید
شعار سال جهش تولید
جستجو

پویا محمودیان

معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی

مشخصات فردی

اطلاعات تماس

 • تلفن مستقيم: 66058590
 • نمابر: 61063412

سوابق تحصیلی

سوابق اجرایی

شرح وظایف

  • برنامه ريزي، تنظيم راهبردها، سياست ها، خط و مشي ها و ضوابط به منظور توسعه كمي و بهبود كيفي صنايع دستي كشور
  • برنامه ريزي در جهت حمايت از توسعه كمي و كيفي محصولات صنايع دستي و هنرهاي سنتي و بويژه در حوزه صادرات
  • برنامه ريزي و نظارت به منظور ترويج صنايع دستي و هنرهاي سنتي و ايجاد تحول در طرح ها و توليد و عرضه محصولات با حفظ اصالت ملي و موارد مصرف آنها به ويژه در معماري و شهر سازي
  • برنامه ريزي در جهت تدوين استانداردهاي لازم براي مواد اوليه و روش هاي توليد و صدور گواهينامه هاي درجه كيفيت صنايع دستي و هنرهاي سنتي با همكاري م‍وسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
  • برنامه ريزي در جهت حفظ حقوق هنرمندان صنايع دستي و حمايت از مالكيت معنوي و فكري آنها با همكاري مراجع ذيربط
  • هماهنگي در جهت جلب مشاركت مردم و بخش خصوصي و دولتي در جهت سرمايه گذاري داخلي و خارجي در توليد و بازاريابي صنايع دستي با واحدهاي ذيربط
  • انجام مطالعات لازم در خصوص چگونگي گسترش و حضور مؤثر در بازارهاي جهاني به منظور افزايش سهم ايران در بازار جهاني
  • بررسي و تعيين خط مشي هاي لازم در جهت تحقيق و پژوهش در خصوص هنرهاي سنتي و صنايع دستي
  • بررسي در خصوص عضويت در سازمان ها، مجامع و مراكز بين المللي صنايع دستي و هنرهاي سنتي و برنامه ريزي در خصوص حضور مؤثر در اينگونه مجامع
  • تهيه ضوابط، مقررات، آئين نامه ها، و نظام نامه هاي هدايتي و حمايتي هنرهاي سنتي و صنايع دستي
  • برنامه ريزي در جهت حمايت از هنرمندان و صنعتگران صنايع دستي كشور
  • هماهنگي با مراجع ذيربط در خصوص اعطاي درجه هنري به هنرمندان صنايع دستي و هنرهاي سنتي كشور در چارچوب قوانين و مقررات
  • تبادل ارتباط و مبادلات علمي، فرهنگي و فني با دانشگاه ها، مؤسسات و نهادهاي مرتبط با صنايع دستي در سطح ملي و بين المللي
  • برنامه ريزي براي ايجاد پايگاه هاي اطلاع رساني به منظور معرفي صنايع دستي در سطح ملي و بين المللي
  • نظارت بر كارگاه هاي توليدي و آموزشي صنايع دستي كشور
  • برنامه ريزي براي ايجاد مراكز اسناد و مدارك صنايع دستي و هنرهاي سنتي
  • صدور مجوز فعاليت شركت ها و موسسات فعال در زمينه صنايع دستي و هنرهاي سنتي و نظارت بر نحوه فعاليت آنها
  • صدور كارت صناعت، پروانه توليد، گواهي پايان دوره آموزشي، جواز تأسيس كارگاه ها و مجتمع هاي توليدي و آموزشي و كارت مربيگري صنايع دستي و هنرهاي سنتي با هماهنگي مراجع ذيربط و انجام حمايت هاي لازم
محل خدمت: معاونت صنایع دستی
طرح پس زمینه
اندازه اسکین
اندازه فونت