شعار سال جهش تولید
شعار سال جهش تولید
جستجو

محمدحسین عسگرپور

مدیرکل دفتر تسهیلات و تامین منابع

مشخصات فردی

اطلاعات تماس

 • تلفن مستقيم: 66065709
 • نمابر: 61063602

سوابق تحصیلی

سوابق اجرایی

شرح وظایف

 • وظايف كلي دفتر تسهيلات و تأمين منابع:

  • مطالعه و تعيين اولويت هاي سرمايه ‌گذاري در بخش هاي ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري
  • بررسي مطالعات مكان يابي، امكان سنجي، توجيه فني و اقتصادي طرح‌هاي ارائه شده از طرف سرمايه‌گذاران بخش‌هاي دولتي و غيردولتي
  • تدوين و بهبود روش‌هاي صدور موافقتنامه اصولي و تصويب نهايي و صدور مجوز ايجاد، اصلاح و يا تكميل براي طرح‌ها و پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري
  • انجام مطالعات امكان سنجي طرح‌ها براي شناسايي فرصت‌هاي سرمايه گذاري در كشور
  • تدوين و طراحي بسته‌هاي سرمايه گذاري براي ارائه به متقاضيان سرمايه‌گذاري
  • انجام بررسي‌هاي لازم به منظور تدوين ضوابط مناسب براي ارزيابي طرح‌ها
  • بررسي طرح‌هاي توسعه به منظور تدوين برنامه حمايتي مورد نياز آنها
  • شناسايي منابع مالي داخلي و خارجي مورد نياز و ايجاد زمينه جذف آنها و تهيه و تنظيم بانك هاي اطلاعاتي مرتبط
  • برقراري ارتباط مستمر با بانك‌ها و موسسات مالي و اعتباري به منظور رفع مشكلات و تجهيز و تأمين منابع مالي مورد نياز
  • فراهم كردن زمينه‌هاي لازم براي جذب سرمايه‌هاي داخلي و خارجي و جلب مشاركت بخش خصوصي و غير دولتي براي گسترش سرمايه‌گذاري
  • همكاري در مذاكرات سرمايه‌گذاري با منشاء داخلي و يا خارجي، تهيه و تنظيم تفاهيم‌نامه‌ها، موافقت‌نامه‌ها و قراردادهاي سرمايه‌گذاري
  • كنترل و نظارت بر مراحل سرمايه‌گذاري اعم از صدور مجوزها، ارائه تسهيلات و حمايت هاي قانوني از طريق تدوين دستورالعمل‌هاي مورد نياز و ابلاغ آنها به واحدهاي استاني و جمع‌آوري اطلاعات مربوط به آنها، تحليل و بررسي نتايج و تصميم‌گيري در اين باره
  • تهيه پيش‌نويس تصويب نامه‌هاي سرمايه‌گذاري و پيگيري تا اخذ مصوبه هيأت وزيران و پيگيري لازم از دبيرخانه شورايعالي ميراث فرهنگي و گردشگري در خصوص موارد مرتبط با اين شورا
  • برگزاري همايش و نمايشگاه‌هاي جلب سرمايه گذاري از طريق ارائه بسته‌هاي سرمايه‌گذاري
  • شركت در همايش‌ها و نمايشگاه‌هاي جلب سرمايه‌گذاري در داخل و خارج از كشور با رعايت سياست هاي راهبردي وزارتخانه
  • انجام مطالعات مورد نياز براي توسعه سرمايه‌گذاري در بخش هاي مرتبط با وزارتخانه
  • ايجاد بانك هاي اطلاع رساني به سرمايه گذاران در خصوص نتايج مطالعات انجام شده، فرصت ها و بسته‌هاي سرمايه‌گذاري، قوانين و مقررات و نحوه ارائه تسهيلات و حمايت‌هاي قانوني از سرمايه‌گذاران
  • پيگيري لازم براي اجرايي شدن قوانين حمايتي، معافيت‌ها و مصوبات مجلس، دولت و شوراي عالي ميراث فرهنگي و گردشگري و ساير مراجع قانوني در راستاي توسعه سرمايه گذاري
  • تعامل و هماهنگي با معاونين ستادي و ادارات کل استان ها براي بهبود عملکرد و تهيه بسته هاي اجرايي سرمايه گذاري و تدوين بسته هاي فرصت هاي سرمايه گذاري در بخش هاي وزارتخانه
  • تدوين و ابلاغ ضوابط و استانداردهاي مربوط به سرمايه‌گذاري در وزارتخانه
  • انجام مطالعات تطبيقي در راستاي بدست آوردن روش هاي نوين جذب سرمايه‌گذاري
  • شناسايي موانع و محدوديت‌هاي موجود در كشور در مسير سرمايه گذاري و ارائه راه‌كار و پيشنهادهاي عملي براي رفع آنها
  • همكاري نزديك با سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران براي جذب سرمايه‌گذاران
  • نظارت بر نحوه انجام مطالعات مرتبط با سرمايه‌گذاري و مطابقت آنها با اسناد بالادست و قوانين برنامه‌اي و سند چشم ‌انداز
  • برنامه‌ريزي و پيگيري در تأمين منابع مورد نياز جهت سرمايه‌گذاري با مشاركت بخش خصوصي داخلي و خارجي براي احياء و بهره‌برداري مناسب از اماكن و بناهاي تاريخي
  • توزيع اعتبارات و وجوه اداره شده و تسهيلات بانكي متناسب با سهم متقاضيان سرمايه‌گذاري در طرح‌هاي اشتغال‌زا در حيطه فعاليت‌ وزارتخانه و در چهارچوب سياست‌هاي اشتغال و حصول اطمينان از ايجاد فرصت هاي شغلي مورد انتظار
  • ظرفيت سنجي از بخش‌هاي ميراث فرهنگي، گردشگري، صنايع دستي و هنرهاي سنتي به صورت ادواري به منظور برنامه‌ريزي، سياست‌گذاري و هدايت فارغ‌التحصيلان دانشگاهي متناسب با نياز بازار كار
  • مطالعه و بررسي طرح‌ها و ايده‌هاي كارآفريني در حوزه وظايف وزارتخانه و ارائه پيشنهاد به وزارت كار و امور اجتماعي
  • برقراري ارتباط با وزارت كار و امور اجتماعي در رابطه با فراهم آوردن امكانات و تمهيدات لازم به منظور ايجاد و توسعه اشتغال در بخش‌هاي مرتبط با وظايف وزارتخانه

  وظايف گروه تسهيلات و حمايت از سرمايه‌گذاري

  • شناخت منابع مالي داخلي و خارجي مورد نياز و ايجاد زمينه جذب آنها و تهيه و تنظيم بانك هاي اطلاعاتي مرتبط
  • رقراري ارتباط مستمر با بانك ها و موسسات مالي و اعتباري به منظور تجهيز و تأمين منابع مالي مورد نياز
  • فرآهم كردن زمينه هاي لازم براي جذب سرمايه ها داخلي و خارجي و جلب مشاركت بخش خصوصي و غير دولتي براي گسترش سرمايه گذاري
  • تهيه پيش نويس قوانين و مقررات براي حمايت از سرمايه‌گذاري و پيگيري موضوع تا مرحله تصويب و پس از آن فرآهم كردن تمهيدات لازم براي اجراي آنها
  • بررسي و تصويب طرح‌هاي سرمايه‌گذاري با استفاده از توان كارشناسي معاونين ستادي و واحدهاي استاني و بخش خصوصي و دفاع از اين طرح‌ها در حوزه كارشناسي بانك ها تا مرحله تصويب و عقد قرارداد
  • تهيه، تدوين و ابلاغ ضوابط و استانداردهاي مربوط به سرمايه گذاري انواع تأسيسات گردشگري و نظارت بر حسن اجرايي آنها از طريق استفاده از توان كارشناسي معاونين ستادي، واحدهاي استاني و بخش خصوصي
  • ايجاد بانك اطلاع رساني براي قوانين، مقررات، آيين‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، ضوابط و استانداردهاي تدوين شده و انتشار آن از طريق چاپ و نشريات و نسخ الكترونيكي و محيط‌هاي اطلاع رساني مجازي براي استفاده متقاضيان، سرمايه گذاران و افراد صاحب نظر در مراحل تدوين و يا بازنگري روش‌ها و فرآيند‌ها و پيش نويس قوانين و مقررات
  • انجام هماهنگي‌هاي لازم براي تسهيل در صدور مجوز‌هاي لازم براي سرمايه‌گذاري توسط دستگاه‌هاي ذيربط
  • ارزيابي توان سرمايه گذاران و طرح هاي سرمايه گذاري ارائه شده
  • پيگيري و رسيدگي به مشكلات سرمايه‌گذاري در خصوص اخذ مجوز‌ها و استفاده از حمايت‌هاي قانوني
  • كنترل و نظارت بر مراحل سرمايه‌گذاري اعم از صدور مجوزها، ارائه تسهيلات و حمايت‌هاي قانوني از طريق تدوين دستورالعمل هاي مورد نياز و ابلاغ آنها به واحدهاي استاني
  • تهيه بانك اطلاعاتي سرمايه‌گذاران و طرح‌هاي سرمايه‌گذاري و به روز رساني اطلاعات مربوط به آن
  • تهيه متن پيشنهادي ضوابط استفاده از تسهيلات براي طرح‌هاي سرمايه‌گذاري و ارجاع آن براي تصويب به مراجع ذيربط و پيگيري تا مرحله تصويب و سپس نظارت بر حسن اجراي آن
  • برنامه ريزي، هدايت، كنترل و نظارت از نحوه فعاليت كارگزاران سرمايه‌گذاري و حمايت از فعاليت آنها
  • احصاء قوانين و مقررات حمايت از سرمايه گذاري و پيگيري اجراي آن در سازمان و ساير دستگاه‌ها
  • بررسي طرح‌هاي توسعه به منظور تدوين برنامه حمايتي مورد نياز آنها
  • تجزيه و تحليل نتايج حاصل از نظارت بر فعاليت هاي مرتبط به پاسخگويي به نياز سرمايه گذاران و ارائه پيشنهاد و راه‌كار اجرايي براي تصميم گيري درباره آنها
  • نجام مذاكرات با گروه‌هاي سرمايه‌گذاري و ترغيب و تشويق آنها به انتخاب بسته‌هاي سرمايه‌گذاري
  • پي گيري و انجام هماهنگي هاي لازم براي مکانيزه کردن تمام فعاليت هاي مرتبط با دفتر
  • هماهنگي با سازمان حفاظت محيط زيست براي تدوين دستورالعمل اعمال ضوابط و استانداردها براي احداث تاسيسات گردشگري، توسط واحدهاي استاني حفاظت محيط زيست در زمينه ارزيابي زيست محيطي
  • حمايت، پيگيري عمليات و تعامل با دستگاه هاي اجرايي ذيربط در زمينه احداث مجتمع هاي خدمات رفاهي بين راهي
  • اخذ اطلاعات از بانک هاي عامل و ادارات کل استاني و تهيه گزارش هاي ارزيابي و نظارتي
  • انجام هماهنگي با بانك هاي عامل در خصوص فراهم آمدن زمينه هاي عملياتي جهت اطمينان از توجيه اقتصادي و مالي پروژه هاي سرمايه گذاري از طريق الزام براي انجام مطالعات توسط مشاوران ذيصلاح و معتمد بانك ها
  • تهيه نرم افزار جامع سرمايه گذاري وزارتخانه و پشتيباني از آن
  • استفاده از مشاوران ذيصلاح در زمينه تدوين طرح هاي توجيهي سرمايه گذاري
  • تعامل با استانداران و دستگاه هاي اجرايي مرتبط در راستاي بهره برداري از ظرفيت ها، اختيارات و توانمندي هاي آنها در پيشبرد اهداف توسعه بخش

  وظايف گروه مطالعات اقتصادي و تامين منابع

  • بررسي و تعيين اولويت هاي مطالعاتي در بخش هاي مرتبط با وزارتخانه
  • بررسي و مطالعات بازار سرمايه و پول ايران و راهکارهاي جذب منابع از طريق اين بازار
  • استفاده از ابزارهاي نوين تامين مالي به منظور تامين نقدينگي موردنياز براي توسعه سرمايه گذاري
  • انجام تمهيدات لازم در راستاي جذب سرمايه گذاري خارجي و شرکت در جلسات هيئت سرمايه گذاري خارجي
  • حمايت از ايجاد هلدينگ هاي سرمايه گذاري در حوزه هاي مختلف وزارتخانه
  • استفاده از ظرفيت هاي سرمايه گذاري خارجي، فاينانس و صندوق توسعه ملي به منظور تامين مالي طرح ها و پروژه هاي حوزه هاي مختلف وزارتخانه
  • ايجاد بانک اطلاعاتي آمارهاي اقتصاد کلان بخش در سطح ملي و بين المللي و به روز رساني اطلاعات مربوط به آن
  • بررسي تجارب موفق ساير کشورها در زمينه سرمايه گذاري و رصد هلدينگ هاي سرمايه گذاري دنيا در بخش هاي مرتبط
  • بهره مندي از ظرفيت هاي قانوني مندرج در قانون برنامه هاي توسعه اي کشور و قوانين بودجه سنواتي
  • - بررسي، مطالعه و ارائه راهكار در زمينه چگونگي فراهم آوردن زمينه مناسب براي جلب مشاركت بخش خصوصي و تعاوني
  • همکاري با معاونت گردشگري در جهت تمهيد راهکارهاي مناسب و استفاده از ظرفيت هاي نهادهاي مالي به منظور افزايش تقاضاي سفر در داخل و خارج از کشور
  • همکاري با معاونت صنايع دستي و هنرهاي سنتي براي ايجاد شبکه فروش توليدات صنايع دستي در داخل و خارج از کشور
  • پيگيري براي تأمين و توزيع يارانه سود و كارمزد تسهيلات بانكي
  • انجام مطالعات در زمينه تدوين ضوابط فني و معماري تاسيسات گردشگري و ارزيابي ميزان سرمايه گذاري تأسيسات ياد شده و كنترل استانداردهاي مورد نياز
  • احصاء وظايف و تكاليف قانوني وزارتخانه در حوزه سرمايه‌گذاري
  • تدوين روش‌هاي اجرايي هر فرآيند و طي مراحل تصويب و ابلاغ آن به واحدهاي اجرايي
  • نظارت موثر بر حسن اجراي روش ها و فرآيند‌هاي تدوين شده و تهيه گزارشات مرتبط
  • انجام بررسي‌هاي لازم به منظور تدوين ضوابط مناسب براي ارزيابي طرح‌ها
  • شناسايي موانع و محدوديت‌هاي موجود در كشور در مسير سرمايه‌گذاري و ارائه راهکار و پيشنهادهاي عملي براي رفع آنها
  • تهيه پيش نويس تصويب نامه هاي مربوط به سرمايه گذاري و پيگيري موضوع تا اخذ مصوبه از مراجع قانوني و سپس تهيه و تدوين روش هاي اجرايي و دستورالعمل‌هاي مرتبط با آنها
  • تهيه و تنظيم متن تفاهم‌نامه‌ها، موافقت‌نامه‌ها و قراردادهاي سرمايه‌گذاري
  • تعامل با سرمايه گذاران در راستاي آسيب شناسي موانع سرمايه گذاري و بهره مندي از تجارب آنها در رفع موانع
  • تهيه و تدوين شاخص‌هاي مورد نياز براي تصميم گيري در توزيع و تخصيص اعتبارات و تسهيلات
  • ايجاد بانك اطلاعاتي فرصت ها و بسته‌هاي سرمايه‌گذاري و به روزرساني اطلاعات مربوط به آن
  • تدوين و طراحي بسته‌هاي سرمايه‌گذاري براي ارائه به متقاضيان سرمايه‌گذاري
  • استفاده از نتايج مطالعات امكان سنجي و مكان يابي فرصت‌هاي سرمايه گذاري براي تهيه بسته هاي سرمايه گذاري
  • برگزاري همايش ها و نمايشگاه‌هاي جلب سرمايه گذاري از طريق ارائه بسته‌هاي سرمايه‌گذاري
  • شركت در همايش‌ها و نمايشگاه‌هاي جلب سرمايه‌گذاري در داخل و خارج از كشور با رعايت سياست‌هاي راهبردي وزارتخانه
  • همكاري نزديك با سازمان سرمايه‌گذاري و كمك‌هاي اقتصادي و فني ايران براي جذب سرمايه‌گذاران
  • حفظ و نگهداري اسناد، گزارشات و مدارك حاصل از طرح‌ها و مطالعات بخش هاي ذيربط
  • ايجاد و راه‌اندازي پايگاه اطلاع رساني و بانك اطلاعاتي و محيط مجازي براي دسترسي متقاضيان به نتيجه و گزارشات مطالعات و طرح‌هاي سرمايه گذاري در حوزه گردشگري
  • جمع آوري مطالعات انجام شده در حوزه سرمايه‌گذاري ساير دستگاه‌ها، وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها
  • مطالعه و تعيين اولويت هاي سرمايه گذاري در بخش هاي ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري
  • انتخاب مشاورين با رعايت قوانين و مقررات مربوطه
  • نظارت بر انجام مطالعات مكان‌يابي، امكان سنجي، توجيه اقتصادي و فني
  • انجام مطالعات تطبيقي در راستاي به دست آوردن روش‌هاي نوين جذب سرمايه‌گذاري
  • نظارت بر مراحل انجام مطالعات و بررسي محتوايي گزارشات مطالعات انجام شده

  وظايف گروه تسهيلات صنايع دستي، کارآفريني و حمايت از توليد

  • تهيه طرح هاي حمايتي در جهت افزايش بهره وري و بهبود فرآيند توليد
  • برنامه ريزي، ، تنظيم سياست ها، خط مشي ها و ضوابط اعطاي تسهيلات به توليدکنندگان صنايع دستي كشور با هماهنگي معاونت صنايع دستي
  • برنامه ريزي در جهت حمايت از توسعه كمي و كيفي محصولات صنايع دستي و هنرهاي سنتي بويژه در حوزه صادرات با هماهنگي معاونت صنايع دستي
  • انجام مطالعات لازم در خصوص چگونگي گسترش و حضور مؤثر در بازارهاي جهاني به منظور افزايش سهم ايران در بازار جهاني
  • هماهنگي با معاونت هاي ذيربط وزارتخانه براي تهيه ضوابط، مقررات، آئين نامه ها و نظام نامه هاي حمايت از توليد
  • برنامه ريزي و انجام مساعدت در اعطاي تسهيلات و کمک به صندوق هاي تخصصي يا موسسات مالي تامين سرمايه براي فعاليت هاي مرتبط با بخش و نظارت بر چگونگي استفاده از آنها
  • حمايت از توليد کنندگان و فعالان بخش در مواجه با موقعيت هاي بحراني
  • کمک به توليد کنندگان براي افزايش ظرفيت هاي صادرات و نظارت بر چگونگي استفاده از آنها
  • پيگيري تامين اعتبار و کمک هاي مالي از دولت، بانک ها و ساير موسسات مالي داخلي و خارجي
  • برنامه ريزي و انجام بررسي هاي لازم به منظور شناسايي بازارهاي هدف صادراتي و توسعه بازاريابي محصولات توليدي
  • بررسي و مطالعه به‌منظور شناسايي وضعيت موجود اشتغال، ويژگي‌ها و نيازهاي بازار کار در بخش‌هاي مرتبط با وزارتخانه و ارايه نتايج حاصل به دستگاه هاي ذيربط جهت بهره‌برداري در تهيه برنامه‌هاي تنظيم عرضه و تقاضاي بازار کار کشور
  • بررسي و مطالعه و ارايه راهکار در زمينه چگونگي فراهم آوردن زمينه‌ها مناسب جلب مشارکت بخش خصوصي و تعاوني در فعاليت‌هاي اشتغال‌زا و ايجاد بنگاه‌هاي کسب و کار به منظور استفاده در تدوين سياست‌هاي اشتغال کشور
  • نظارت، پیگیری و حصول اطمينان از اجراي سياست‌هاي اشتغال در بخش هاي مختلف وزارتخانه
  • تهيه و ارايه گزارش دوره اي از وضعيت اشتغال و فرصتهاي شغلي ايجاد شده در وزارتخانه
  • مطالعه و بررسي در زمينه تعيين سياست‌ها و برنامه‌هاي آموزش فني و حرفه‌اي مورد نياز
  • ظرفيت‌سنجي از بخش هاي ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي به صورت ادواري به منظور برنامه‌ريزي، سياست‌گذاري و نظارت بر بخش آموزش عالي و سوق‌دهي فارغ‌التحصيلان دانشگاهي متناسب با نياز بازار کار
  • مطالعه و بررسي طرح‌ها و ايده‌هاي کارآفريني در حوزه وظايف وزارتخانه و ارايه پيشنهاد به دستگاه هاي ذيربط
  • جمع‌آوري آمار و اطلاعات مربوط به بازار کار
محل خدمت: معاونت گردشگری
طرح پس زمینه
اندازه اسکین
اندازه فونت