شعار سال جهش تولید
شعار سال جهش تولید
جستجو

حسین اله بداشتی

مدیرکل دفتر امور مجامع و تشکل‌های مردم‌‌نهاد

مشخصات فردی

اطلاعات تماس

 • تلفن مستقيم: 61063121
 • ايميل: bedashti@ichto.ir

سوابق تحصیلی

سوابق اجرایی

شرح وظایف

  • برنامه ريزي، سياستگذاري و نظارت بر تأسيس سمن ها اعم از دريافت و بررسي تقاضاي تأسيس، تشکيل پرونده و طي مراحل قانوني مربوط به بررسي صلاحيت هاي عمومي و تخصصي سمن ها
  • نظارت بر روند تکميل پرونده و ارسال به هيأت نظارت مرکزي جهت صدور رأي و اقدامات مربوط به ثبت سمن ها
  • بررسي و نظارت بر گزارش هاي مالي و اجرايي موردي و سالانه سمن ها و مجامع عمومي و فوق العاده
  • نظارت بر نحوه برگزاري مجامع عمومي سمن ها
  • نظارت بر تدوين صورتجلسات مجامع عادي و فوق العاده
  • دريافت و رسيدگي به درخواست هاي تطبيق سمن ها طبق ماده 30 آيين نامه اجرايي سازمان هاي غير دولتي، بازرسي از دفاتر سمن ها و بررسي دفاتر و اسناد مالي آنها و نظارت بر اجراي آنها
  • رسيدگي به تخلفات سمن ها و تهيه گزارش مستند از آنها و ارسال به هيأت نظارت مرکزي جهت رسيدگي و صدور رأي، رسيدگي به وضعيت انجمن هاي دوستي ايران و ساير کشورها و نظارت بر اجراي آنها
  • بازرسي از هيأت هاي نظارت استان ها، پيگيري پرونده هاي قضايي سمن ها در مراجع قضايي، تمديد پروانه فعاليت سازمان هاي مردم نهاد پس از طي مراحل قانوني
  • برنامه ريزي، سياستگذاري و نظارت و بستر سازي به منظور آموزش، توانمندسازي و حمايت از سازمان هاي مردم نهاد
  • برنامه ريزي و سياستگذاري به منظور تقويت توان علمي و عملياتي فعالين حوزه سمن ها اعم از بخش دولتي و غير دولتي مرتبط با سازمان هاي مردم نهاد
  • برنامه ريزي، سياستگذاري و نظارت به منظور تشکيل اتاق هاي فکر و پيگيري مصوبات آن
  • ايجاد هماهنگي با دستگاه هاي تخصصي و نظارتي در راستاي حمايت از سمن ها
  • تهيه دستور العمل هاي لازم و پيگيري در راستاي قانونمند نمودن جايگاه سازمان هاي مردم نهاد
  • ساماندهي امور مربوط به سازمان هاي مردم نهاد با همکاري ساير گروه ها و دستگاه ها
  • برنامه ريزي و نظارت بر نحوه برگزاري دوره هاي آموزشي، همايش ها و نشست هاي تخصصي و نمايشگاه هاي مربوط به دستاوردهاي سمن
محل خدمت: معاونت سرمایه گذاری و امور مجلس
طرح پس زمینه
اندازه اسکین
اندازه فونت