شعار سال جهش تولید
شعار سال جهش تولید
جستجو

محمد خیاطیان

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی

مشخصات فردی

اطلاعات تماس

 • تلفن مستقيم: 66035153
 • نمابر: 66035153

سوابق تحصیلی

سوابق اجرایی

شرح وظایف

  • تعيين خط مشي و تدوين برنامه هاي اجرائي در امور اداري، حقوقي، رفاهي، مالي، پشتيباني، مديريتي و ساير زمينه هاي مربوط در چارچوب سياست ها و خط مشي هاي كلي وزارتخانه
  • برنامه ريزي، هماهنگي و نظارت بر تهيه و تنظيم بودجه وزارتخانه با همکاري و مشارکت واحدهاي ذيربط
  • نظارت بر توزيع و تخصيص بودجه بين واحدهاي مختلف و نظارت بر اجراي آنها
  • بررسي، مطالعه و تدوين سياست ها و برنامه هاي راهبردي مديريت منابع انساني
  • برنامه ريزي، تأمين و توسعه منابع مالي مورد نياز از محل هاي مختلف
  • برنامه ريزي به منظور طراحي نظام ارزشيابي آموزش هاي ضمن خدمت کارکنان در جهت بهبود مستمر برنامه هاي آموزشي
  • ساماندهي و هماهنگي نظام هاي اطلاعاتي و نظارت بر نحوه تشکيل، استقرار، طبقه بندي و نگهداري آمار محصولات حوزه هاي مختلف
  • برنامه ريزي به منظور جذب منابع لازم جهت ارتقاء کيفيت و کميت امور رفاهي کارکنان
  • پيش بيني راه هاي توسعه روحيه و رفاه و فعاليت هاي فوق برنامه اعم از ورزشي، تفريحي، سياحتي و زيارتي كاركنان
  • نظارت بر حسن جريان اداري و مالي وزارتخانه به منظور انجام صحيح و سريع وظايف و فعاليت ها در ستاد و مراکز استان ها
  • برنامه ريزي به منظور تعيين احتياجات آموزشي كاركنان وزارتخانه و نظارت بر تهيه، تنظيم و اجراي برنامه هاي لازم در اين زمينه
  • بررسي و برنامه ريزي در خصوص نحوه تأمين نيروي انساني متخصص و كارآزموده
  • نظارت بر تنظيم و پيشنهاد بودجه وزارتخانه و پيگيري سير مراحل تصويب آن
  • نظارت و مراقبت بر كليه امور مالي به منظور حفظ و رعايت مقررات مربوط
طرح پس زمینه
اندازه اسکین
اندازه فونت