شعار سال جهش تولید
شعار سال جهش تولید
جستجو

محمدجواد وطنی

مشاور وزیر در امور حقوقی و ارتباطات

مشخصات فردی

اطلاعات تماس

سوابق تحصیلی

سوابق اجرایی

محل خدمت: حوزه وزارتی
طرح پس زمینه
اندازه اسکین
اندازه فونت