شعار سال جهش تولید
شعار سال جهش تولید
جستجو

زهرا صدر

سرپرست دفتر برنامه‌ریزی راهبردی

مشخصات فردی

اطلاعات تماس

سوابق تحصیلی

سوابق اجرایی

محل خدمت: معاونت توسعه مدیریت
طرح پس زمینه
اندازه اسکین
اندازه فونت