شعار سال جهش تولید
شعار سال جهش تولید
جستجو

رضا خدایار

سرپرست اداره کل توسعه منابع انسانی و رفاه

مشخصات فردی

اطلاعات تماس

سوابق تحصیلی

سوابق اجرایی

محل خدمت: معاونت توسعه مدیریت
طرح پس زمینه
اندازه اسکین
اندازه فونت