جستجو

شرح وظایف

 • مطالعه، بررسی و تدوین محتوای دوره های آموزشی مرتبط با بخش گردشگری متناسب با نیاز های این حوزه
 • نظارت بر ارایه راهکارها و مطالعات آموزشی با موضوعات مرتبط با وظایف امور گردشگری وزارتخانه
 • نظارت و ارزیابی بر عملکرد موسسات آموزش گردشگری با توجه به ضوابط و استانداردهای آموزش
 • رسیدگی و پاسخگویی به شکایات واصله در خصوص عملکرد مؤسسات آموزشی گردشگری
 • ارایه راهکارهای لازم جهت انعکاس مطالب و موضوعات مربوط به گردشگری در کتاب­ های درسی مقاطع مختلف تحصیلی و هماهنگی لازم در این زمینه با وزارت آموزش و پرورش
 • نظارت بر اجرای دوره­ های آموزشی مرتبط با بخش گردشگری و ارایه پیشنهادات اصلاحی در صورت لزوم
 • بررسی درخواست و ارایه مجوز به متقاضیان برگزاری دوره­ های آموزشی گردشگری
 • تهیه و تدوین طرح های جامع توسعه گردشگری کشور و استانی با همکاری سایر واحدهای این معاونت
 • بررسی و انجام مطالعات کاربردی گردشگری در سایر کشورها به منظور بومی سازی دستاوردهای علمی گردشگری
 • انجام مطالعات کاربردی به منظور شناخت و شناسایی رویه های جاری گردشگری داخلی و استاندارد های مورد عمل در حوزه‌های مختلف گردشگری کشور و ارایه نقاط قوت و ضعف آن
 • برنامه ریزی همایش های تخصصی آموزشی داخلی و بین المللی با توجه به تکالیف محوله در امور گردشگری
 • برنامه‌ریزی دوره ها و کارگاه‌های آموزشی در جهت بهبود زمینه های توسعه گردشگری کشور با همکاری بخش خصوصی
 • برنامه‌ریزی برای ارتقای سطح آموزش مدیران عامل، مدیران فنی، راهنمایان و کارکنان موسسات گردشگری
 • نظارت و ارزیابی اثربخشی دوره­ های آموزشی مرتبط با بخش گردشگری و ارایه پیشنهادات اصلاحی در صورت لزوم
 • تهیه، تدوین و نیاز سنجی دوره های آموزش بخش گردشگری بر اساس سیاست های کلی وزارتخانه
 • نظارت بر نحوه اجرای دوره­ های آموزشی و فعالیت مؤسسات آموزشی گردشگری
 • هم­ اندیشی با مؤسسات آموزشی گردشگری جهت رفع مشکلات و تنگناهای موجود و ارایه راهکارها و پیشنهادات لازم جهت بهبود و افزایش اثر پذیری فعالیت­ های آموزشی گردشگری
 • ایجاد بانک اطلاعات مؤسسات و دوره های آموزشی گردشگری در کشور و به­ روزرسانی آن
 • استفاده از فنآوری های نوین در آموزش گردشگری

منابع درسی دوره های آموزشی گردشگری

 • منابع درسی دوره راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی
 • منابع درسی مدیران فنی
 • منابع درسی دوره راهنمایان طبیعت گردی
 • منابع درسی دوره راهنمایان زمین گردشگری

فهرست موسسات مجری دوره های کوتاه مدت گردشگری استان ها

دانلود فایل

فهرست موسسات مجری دوره های کوتاه مدت گردشگری تهران

دانلود فایل

زاهد شفیعی

مدیرکل دفتر مطالعات و آموزش گردشگری
شماره تماس : 66582244
شماره نمابر: 66582244

تماس با ما

آدرس: تهران، خیابان آزادی، نبش خیابان رودکی، ساختمان حج و زیارت، معاونت گردشگری
شماره تماس: 66582244-021
شماره نمابر: 66582244-021
آدرس ایمیل:
طرح پس زمینه
اندازه اسکین
اندازه فونت