وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی

تاریخ: 17 فروردین 1400

ابلاغ ثبت ملی ۳ اثر به استاندار کردستان/ ابلاغ ثبت ۶ میراث دفاع مقدس استان در فهرست واجد ارزش تاریخی‌فرهنگی

به‌گزارش میراث‌آریا، در یکی از نامه‌های ابلاغ مراتب ثبت ملی، دکتر علی‌اصغر مونسان خطاب به بهمن مرادنیا آمده است:

«در اجرای بند (ج) ماده واحده قانون تشکیل سازمان میراث‌فرهنگی کشور مصوب ۱۳۶۴ مجلس شورای اسلامی و بند ششم ماده سوم قانون اساسنامه سازمان میراث‌فرهنگی کشور مصوب ۱۳۶۷ مجلس شورای اسلامی مبنی بر ثبت آثار ارزشمند منقول و غیرمنقول فرهنگی‌تاریخی کشور در فهرست آثار ملی و فهرست‌های ذی‌ربط، مراتب ثبت اثر فرهنگی‌تاریخی "خانه صالحی" واقع در استان کردستان، شهرستان سنندج، بخش مرکزی، شهر سنندج، میدان چهارباغ، جنب حمام عبدالخالق که پس از طی تشریفات قانونی لازم به شماره ۳۲۷۹۲ مورخ ۹۸/۲/۱۰ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است، ابلاغ می‌شود.

اثر مذکور تحت حفاظت و نظارت این وزارت است و هرگونه دخل و تصرف یا اقدام عملیاتی که منجر به تخریب یا تغییر هویت آن شود برابر مواد ۵۵۸ لغایت ۵۶۹ از کتاب پنجم قانون مجازات‌های اسلامی، تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده، جرم محسوب می‌شود و مرتکب مشمول مجازات‌های قانونی خواهد شد و مرمت و بازسازی اثر صرفا با تأیید و نظارت این وزارت ممکن خواهد بود.

همچنین در دو نامه مشابه دیگر وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به استاندار کردستان، مراتب ثبت ملی دو اثر فرهنگی‌تاریخی دیگر به شرح زیر ابلاغ می‌شود:

  1. «خانه سیدالشهدایی» واقع در شهرستان سنندج، بخش مرکزی، شهر سنندج، خیابان ۱۷ شهریور، کوچه سیدالشهدایی، محله جورآباد به شماره ۳۲۸۳۸ مورخ ۹۸/۳/۸،
  2. «خانه نصرت‌پور» واقع در شهرستان سنندج، بخش مرکزی، شهر سنندج، محله آغه‌زمان، خیابان نمکی به شماره ۳۲۸۵۵ مورخ ۹۸/۱۰/۲۱،

همچنین وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در شش نامه جداگانه به استاندار کردستان مراتب ثبت شش اثر فرهنگی‌تاریخی  در فهرست آثار واجد ارش تاریخی‌‌فرهنگی را ابلاغ کرد.

در یکی از نامه‌های دکتر علی‌اصغر مونسان خطاب به بهمن مرادنیا آمده است:

«در اجرای بند (ج) ماده واحده قانون تشکیل سازمان میراث‌فرهنگی کشور مصوب ۱۳۶۴ مجلس شورای اسلامی و بند ششم ماده سوم قانون اساسنامه سازمان میراث‌فرهنگی کشور مصوب ۱۳۶۷ مجلس شورای اسلامی و ماده ۱۵ قانون حمایت از مرمت و احیای بافت‌های تاریخی‌فرهنگی مصوب ۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی مبنی بر ثبت آثار ارزشمند منقول و غیر منقول فرهنگی‌تاریخی کشور در فهرست آثار ملی و فهرست‌های ذی‌ربط، مراتب ثبت اثر فرهنگی‌تاریخی «محوطه یادمانی دالانی شهرستان سروآباد (میراث دفاع مقدس)» واقع در شهرستان سروآباد، بخش مرکزی، دهستان دزلی، روستای درکی، انتهای جاده فرعی روستای درکی به ارتفاعات دالانی که پس از طی تشریفات قانونی لازم به شماره ۱۹۹ مورخ ۹۹/۶/۳۱ در فهرست آثار واجد ارزش تاریخی‌فرهنگی به ثبت رسیده است، ابلاغ می‌شود. اثر مذکور تحت حفاظت و نظارت این وزارت قرار دارد و هرگونه دخل و تصرف، توسعه و مرمت یا بازسازی اثر صرفا با تأیید و نظارت این وزارت ممکن خواهد بود.»

همچنین در پنج نامه مشابه دیگر وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به استاندار کردستان مراتب ثبت پنج اثر فرهنگی‌تاریخی در فهرست آثار واجد ارزش تاریخی‌فرهنگی به شرح زیر ابلاغ شد:

  1. «محل شهادت شهدای غریب سیرانبند (میراث دفاع مقدس)» واقع در شهرستان بانه، روستای سیرانبند، کنار چشمه شهدا به شماره ۲۰۰ مورخ ۹۹/۶/۳۱،
  2. «محوطه یادمانی عملیات والفجر۴- مریوان (میراث دفاع مقدس)» واقع در شهرستان مریوان، دهستان خاوومیرآباد، روستای خانم شیخان به شماره ۲۰۱ مورخ ۹۹/۶/۳۱،
  3. «محل شهادت شهدای بوالحسن (میراث دفاع مقدس)» واقع در شهرستان بانه، بخش نمشیر، دهستان بوالحسن، روستای بوالحسن به شماره ۲۰۲ مورخ ۹۹/۶/۳۱،
  4. «بیمارستان صحرایی ابوعمار (میراث دفاع مقدس)» واقع در شهرستان مریوان، بخش مرکزی، شهر مریوان، کیلومتر ۲ جاده مریوان به سنندج به شماره ۲۰۳ مورخ ۹۹/۶/۳۱،
  5. «سنگرهای عملیات والفجر ۴ زریوار (میراث دفاع مقدس)» واقع در شهرستان مریوان، بخش مرکزی، دهستان زریوار، روستای کولان، حاشیه دریاچه زریوار به شماره ۲۰۴ مورخ ۹۹/۶/۳۱.